Ideale voorbereiding voor de eindexamens

Als aanvulling op de reguliere voorbereiding op de examens, kan DeBijlesStudent een begeleiding in kleine groepen aanbieden, waarbij de focus ligt op de examens. Tijdens deze begeleiding van DeBijlesStudent worden leerlingen in
kleine groepen begeleid door ervaren en enthousiaste student-begeleiders. Voor een ideale voorbereiding voor de school- en eindexamens worden de leerlingen klaargestoomd met behulp van eigen lesmateriaal en oude examens. Onze begeleiders ondersteunen de leerlingen zeer intensief op nader te bepalen momenten in de week. Tijdens de begeleiding worden leerlingen vakinhoudelijk geholpen en voorbereid op de vraagstelling bij examens.

De studenten koppelen wekelijks de voortgang terug aan de ouders. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de familie van de leerling betrokken is bij het traject. Eventuele absenties worden door  DeBijlesStudent bijgehouden en doorgegeven aan de verzuimcoördinator van school.

Wat houdt deze examentraining precies in?

De training duurt 2 of 3 dagen en is in een vier blokken van 2 uur per dag verdeeld. Per blok beginnen we met een kernachtige uitleg waarbij hoofd- en bijzaken worden onderscheiden. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met voorbeeldopdrachten. We starten altijd met het gezamenlijk maken van de eerste opdracht. Hierna gaat iedere leerling individueel aan de slag zonder hulp van anderen. Hierbij zal er een probleemverkenning plaatsvinden en een geschikt plan van aanpak worden vastgesteld, afgestemd op de behoefte van de leerling. De leerling raakt zo bekend met de wijze van vraagstelling tijdens de examens en ontwikkelt vaardigheden om de vragen te kunnen beantwoorden. Het vertrouwen neemt aanzienlijk toe en de leerling krijgt meer grip op de stof. Op verzoek van school kunnen de leerlingen aan het einde van de laatste dag een proefexamen onder echte examenomstandigheden maken. Iedere leerling behandelt het gemaakte proefexamen op individuele basis met onze begeleider. 

Surveilleren op school

Voor wie is deze examentrainingen geschikt?

DeBijlesStudent biedt trainingen aan voor leerlingen van het vmbo, havo en vwo (ook voor gymnasium). De training kan gegeven worden voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, economie, bedrijfseconomie, Nederlands, Engels, Duits, Frans en biologie.

Wat zijn de kosten?

De kosten op basis van 5 leerlingen per groep voor de examentraining bedragen € 105,00 voor 1 dag en € 195,00 voor 2 dagen van 8 uur per dag, waarvan 7 uur begeleiding wordt gegeven. Dit is exclusief een vergoeding voor reiskosten en exclusief een vergoeding voor de examenbundel.

Vraag informatie aan

Voor Scholen