Diensten voor scholen

"Wij doen meer dan alleen bijles en huiswerkbegeleiding."

Onze examenbundels staan klaar om ingezet te worden!

Vraag hier een examenbundel van DeBijlesStudent naar keuze aan. Dit is volledig gratis en geen zorgen, u zit nergens aan vast. Vul het formulier in en u ontvangt een gratis examenbundel naar keuze in de opgegeven e-mail inbox. 

De examenbundels zijn ook inzetbaar tijdens de examentrainingen van DeBijlesStudent.
DeBijlesStudent biedt examentrainingen aan voor vmbo, havo en vwo (ook voor gymnasium). 

Vraag nu een gratis
examenbundel aan!

Geef leerlingen wat extra's mee

DeBijlesStudent hecht erg veel waarde aan de feedback van onze samenwerkingspartners. Door het contact dat we met middelbare scholen hebben zijn er de afgelopen jaren een aantal hele mooie diensten ontstaan. Voor veel scholen is DeBijlesStudent door het bieden van deze diensten veel meer geworden dan enkel een aanbieder van huiswerkbegeleiding. Zo bieden we onder andere een uitgebreid pakket gericht op de ondersteuning van leervertragingen opgelopen door COVID-19. Bekijk meer hierover op de pagina Nationaal Programma Onderwijs.

Onze diensten voor scholen :

Door middel van een nauwe samenwerking met de school ondersteunt DeBijlesStudent waar nodig in het begeleiden van leerlingen. Hierbij streven wij ernaar om naast de beste prijs ook een hoog niveau van service te bieden. Zo zijn wij laagdrempelig, flexibel, altijd bereikbaar voor vragen en denken we graag mee bij het vinden van oplossingen.

Assistentie op school

Tijdelijke invalkrachten

Door het lerarentekort op middelbare scholen heeft DeBijlesStudent de dienst ‘tijdelijke invalkracht’ opgericht. Deze dienst koppelt een geschikte student docent aan een vak waar op dat moment een tekort is. Wij leveren hoogwaardige student docenten die zowel op korte- als lange termijn uw docententekort kunnen opvullen. In veel gevallen kunnen we binnen 24 uur al een vervangend docent voor uw school regelen.

Tevens kunnen we 'klassenstudenten' en 'standby studenten' inzetten.
-Klassenstudenten zorgen voor klassenmanagement terwijl de docent vanuit huis via een webcam les geeft.
-En een standby student is van 09:00 tot 14:00 aanwezig op school en springt bij waar nodig.

Uitzenden: Vanaf € 34,50 per lesuur, exclusief voorbereidingstijd.

Lentescholen

Wanneer overgang naar het volgende schooljaar nog een twijfelgeval is, is de toetsweek na de meivakantie van cruciaal belang. Tijdens onze lentescholen in de meivakantie worden leerlingen intensief klaargestoomd voor deze belangrijke toetsen. In kleine groepjes wordt er gewerkt aan de vakken die extra aandacht behoeven: de theorie wordt besproken, er worden opdrachten gemaakt en deze worden samen met de student docent nagekeken. Met de lentescholen van DeBijlesStudent ga jij zeker over naar het volgende schooljaar!

Tarief: Op basis van offerte.

Zomerscholen

Een zomerschool biedt de mogelijkheid om intensief te werken aan een of twee vakken, waardoor achterstanden weggewerkt kunnen worden. Een zomerschool wordt gegeven in de vorm van een week intensieve begeleiding door studenten uit het Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs. In de zomervakantie komen de leerlingen naar school om in klasjes van 4 tot 6 leerlingen onder begeleiding van 1 student met kennis van het vak achterstanden weg te werken. De leerling krijgt de kans om hoofdstukken en opdrachten opnieuw door te nemen en te maken zodat de leerling zich de stof eigen kan maken. Hierdoor kan met een goede basis en zelfvertrouwen begonnen worden aan het nieuwe schooljaar.

Tarief: Op basis van offerte.

Reparatiescholen

Zitten blijven is voor veel leerlingen heel erg vervelend. Vooral het wisselen van klas is vaak iets waar erg tegenop wordt gezien. Ook zelfvertrouwen en motivatie van de leerling kan leiden onder doubleren. Leerlingen geven aan dat ze vinden dat ze ‘een jaar hebben weggegooid’, of dat ‘alles voor niets is geweest’. Ook voor de school is het vervelend als leerlingen doubleren. De kosten die bij doubleren komen kijken zijn hoog, en vaak vraagt een leerling die is blijven zitten maatwerk, omdat sommige vakken goed gingen, en sommigen niet. Kortom, doubleren zorgt voor extra werk en kosten voor de school en bovendien een vervelend gevoel bij de leerlingen. Zeker nu door de coronaproblemen één op de zes leerlingen een achterstand heeft opgelopen is het van groot belang deze achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.

Tarief: Op basis van offerte.

Surveilleren

Scholen ervaren dat veel docenten worden ingezet als surveillant waardoor andere taken niet altijd de prioriteit hebben en de werkdruk wordt verhoogd. Daarom bieden wij de dienst aan om studenten te laten surveilleren tijdens toetsweken van de onderbouw en bovenbouw. Onze studenten staan stevig in hun schoenen en kunnen goed overzicht houden in de zaal tijdens de toets. Aangezien het studenten zijn hebben zij een goede interactie met leerlingen waardoor er een optimaal verloop van de toetsen kan plaatsvinden. In overleg met school worden de mogelijkheden besproken en wordt een plan opgesteld om het surveilleren zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Tarief: Op basis van offerte

Examentraining

Een examenjaar is superspannend voor de examenleerlingen. Om ze extra te ondersteunen bij de voorbereiding op hun examens, biedt DeBijlesStudent examentraining aan. Deze examentraining kan gewoon plaatsvinden in hun vertrouwde omgeving op school. In groepjes van ongeveer vier leerlingen worden de leerlingen geholpen met de vakken waar hij/zij moeite mee hebben. Omdat de groepjes worden ingedeeld per vak, kunnen de leerlingen zowel in groepsverband worden geholpen, als individueel. Tijdens de examentraining krijgen de leerlingen extra uitleg over moeilijke onderwerpen en zullen zij vooral veel oefenen door het maken van oude eindexamens. Hierdoor raken zij vertrouwd met de vraagstelling, zoals deze is op het eindexamen.

Tarief: Op basis van offerte

Onderwijs en digitale vaardigheden van GO21

Projectweken

Het bouwen van je eigen game, werken met een 3D-Printer, programmeren van robots en het vergroten van ICT basisvaardigheden. Allemaal erg leuke onderwerpen waarmee leerlingen door middel van projectweken in aanraking kunnen komen. Gedurende 3 dagen verzorgt DeBijlesStudent_ interactieve sessies waarin leerlingen zich verdiepen in een van deze onderwerpen. Vol enthousiasme kunnen leerlingen na deze week vertellen over wat ze hebben gedaan en geleerd.

Digitale geletterdheid

Het curriculum voor scholen zal in de toekomst gaan veranderen. Digitale Geletterdheid krijgt een plek in het verplichte curriculum van middelbare scholen. Om op deze veranderingen in te spelen heeft DeBijlesStudent de dochteronderneming GO21_B.V. opgericht. GO21_ levert verschillende lesmodules aan scholen die alle onderdelen van het nieuwe curriculum behandelen. Van informatievaardigheden tot computational thinking en van ICT basisvaardigheden tot mediawijsheid, GO21_ zorgt ervoor dat uw school voorloopt op de rest!

De dochteronderneming GO21_

Wij hebben dagelijks contact met scholen, schoolbesturen, docenten en leerlingen. Gaandeweg deden scholen een steeds groter beroep op ons en werd ons gevraagd wat wij konden betekenen in het kader van onderwijs in de 21e eeuw. Vanuit deze vraag is GO21 opgericht. Samen met studenten van de TU Delft, Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden, docenten van partnerscholen en input van alle leerlingen, heeft GO21 een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

GO21 is vooruitstrevend op het gebied van toekomstig onderwijs. Het opnemen van digitale vaardigheden in het lesprogramma van uw school biedt leerlingen een betere toekomstige arbeidspositie. GO21 biedt vernieuwend onderwijs in de vorm van leerlijnen en lesmodules op maat voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Voor Scholen

Vraag informatie aan

Veelgestelde vragen

Examentraining voor scholen

Tijdens de lenteschool op school werken de leerlingen in groepjes van 4 of 5 aan de vakken waarvoor zij voor school zijn opgegeven (dit zijn vaak vakken waar de leerling zwak voor staat). Elk groepje is gekoppeld aan een student die de leerlingen kan helpen met hun vakinhoudelijke vragen. Tijdens de examentraining oefenen ze ook met oude examens, zodat de leerlingen vertrouwd raken met de vraagstelling op een examen.

Lenteschool voor scholen

Tijdens de lenteschool op school werken de leerlingen in groepjes van 4 of 5 aan de vakken waarvoor zij voor school zijn opgegeven (dit zijn vaak vakken waar de leerling zwak voor staat). Elk groepje is gekoppeld aan een student die de leerlingen kan helpen met hun vakinhoudelijke vragen. Elke week ontvang je per mail een terugkoppeling over waar jouw kind aan heeft gewerkt, hoe de werkhouding was en wat hij/zij eventueel thuis nog moet doen.