Lentescholen

"Werk je achterstanden weg en ga samen over"

Niet doubleren

Afgelopen jaar moest 6,03% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs een schooljaar over doen. Veel leerlingen zien erg op tegen doubleren, en willen graag met hun klasgenoten naar het volgende jaar. Blijven zitten kan veel invloed hebben op de motivatie en het zelfvertrouwen van een leerling. Er kunnen goede redenen zijn om een jaar over te doen, maar als een leerling blijft zitten door achterstanden voor 1 enkel vak is dit zonde, omdat daar wel degelijk iets aan gedaan kan worden.

Lenteschool in 2 vormen:

Een lenteschool biedt de mogelijkheid om intensief te werken aan een of twee vakken, waardoor achterstanden weggewerkt kunnen worden. Een lenteschool kan worden gegeven in twee vormen:

  • Een week intensieve begeleiding in de voorjaarsvakantie
  • Een langere periode twee of drie dagen in de week naschoolse begeleiding

In beide vormen van de lenteschool werken de leerlingen op school in klasjes van 4 tot 6 leerlingen onder begeleiding van 1 student met kennis van het vak om achterstanden weg te werken. De leerling krijgt de kans om hoofdstukken en opdrachten opnieuw door te nemen en te maken zodat de leerling zich de stof eigen kan maken. Hierdoor kan met een goede basis en zelfvertrouwen begonnen worden aan het nieuwe schooljaar. 

Na de lenteschool met een opgelucht gevoel naar huis

In eerste instantie kijken leerlingen er natuurlijk enorm tegenop om in de vakantie een week naar school te gaan, of langer op school te moeten zitten. Echter merken wij dat leerlingen met een opgelucht gevoel naar huis gaan aan het einde van de week, omdat ze merken dat ze dat ene vak waar ze altijd zo tegenop zagen eindelijk onder de knie hebben. We zien vaak dat motivatie terugkeert en dat leerlingen weer trots zijn op zichzelf.

Op de lenteschool streven we naar een open sfeer waar hard gewerkt wordt, maar ook ruimte is voor beloning en ontspanning. Het doel is de leerling weer het gevoel te geven in zijn of haar eigen kracht te staan, en dat hard werken wel degelijk wordt beloond.

De lenteschool zorgt er voor dat de leerling samen met klasgenoten gewoon over gaat naar het volgende jaar, en met zelfvertrouwen aan dit jaar beginnen.

Vraag informatie aan

Voor Scholen