Nationaal Programma Onderwijs

Overzicht van diensten voor de ondersteuning van de herstelprogramma's voor scholen

Wat houdt het Nationaal Programma Onderwijs in?

Het ministerie van OCW stelt de komende jaren middelen ter beschikking om leerachterstanden als gevolg van de COVID-19-situatie zo snel mogelijk in te halen. De komende twee studiejaren wordt circa 300 miljoen euro toegekend aan gemeenten in Nederland. De subsidie bestaat uit twee delen: een deel is gebaseerd op het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2020 in de lagere en middelbare scholen van de stad is ingeschreven, en het andere deel is gebaseerd op het systeem dat is vastgelegd in de wet van 2020. De specifieke baten van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid.

Hiervoor voorziet het Nationaal Programma Onderwijs een set van samenhangende maatregelen. De overheid vraagt van elke school een voorbereidende schoolscan, waarmee je kunt bepalen welke leerlingen op welk gebied een achterstand hebben en wat jouw school nodig heeft om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het ministerie van OCW stelt een menukaart ter beschikking met wetenschappelijk bewezen interventies, waaruit je op basis van de situatie van de school een passend plan kunt samenstellen.

We realiseren ons dat de huidige periode als school de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Daarom doen wij er alles aan om uw werk voor het deel van het project dat u aan ons uitbesteedt, uit handen te nemen. 

Vraag informatie aan

Voor Scholen