Nieuw jaar, nieuwe kansen

Schoolachterstanden inhalen

Om te beginnen wenst DeBijlesStudent iedereen een gelukkig nieuwjaar! 2021 wordt het jaar waarin ongetwijfeld vele nieuwe kansen en uitdagingen op het pad zullen komen. Tijdens de afgelopen kerstvakantie heeft het team van DeBijlesStudent zeker niet stilgezeten. Verschillende middelbare scholen hebben de afgelopen weken de kans genomen om schoolachterstand bij hun leerlingen in te halen onder het mom van kerstschool, met hulp van studenten van DeBijlesStudent. 

Examentraining in Bussum

Een middelbare school die actief bezig is geweest met begeleiding tijdens de kerstvakantie was het Vituscollege in Bussum. De examenleerlingen kregen gedurende twee dagen begeleiding in twee gekozen vakken waar ze moeite mee hebben. Met behulp van deze tweedaagse examentraining hebben zij zich hopelijk goed voor kunnen bereiden op de komende school- en eindexamens.

Ervaring coördinator Femke

Eén van de coördinatoren van de examentraining in Bussum was Femke. Ze was zeer te spreken over de examentraining en vertelde het volgende: ‘Op 28 en 29 december hebben we examentraining gegeven op het Vituscollege in Bussum. Dit heb ik samen met Florence mogen coördineren. Al vroeg in de ochtend vertrokken we met een grote groep studenten naar Bussum. Ondanks het vroege tijdstip, was iedereen enthousiast en had iedereen zin om de leerlingen echt wat bij te gaan brengen in deze vakantie. Dit enthousiasme hebben we ook op de leerlingen proberen over te brengen en dat is naar mijn idee zeker gelukt. Het is natuurlijk al heel wat voor middelbare scholieren om twee van hun kostbare vakantiedagen op te offeren om op school te zitten. Aan het einde van de dag zag je de leerlingen toch met een voldaan gevoel naar huis gaan. Het waren behoorlijk lange dagen, van 9 tot 6, dus om de leerlingen aan het einde van de dag nog te motiveren zijn we met drinken en koekjes langs gegaan om ze door de laatste uurtjes heen te slepen. Alle studenten kijken ook positief terug op de examentraining. De aardige en gezellige leerlingen hebben hier zeker aan bijgedragen, de sfeer was relaxt, maar er werd ook zeker hard gewerkt.’

Examentraining in Amersfoort

Een andere middelbare school die actief bezig is geweest met extra begeleiding in de kerstvakantie was ‘t Hooghe Landt in Amersfoort. Ook hier kregen de eindexamenleerlingen gedurende twee dagen begeleiding in twee gekozen vakken waar ze moeite mee hebben. Dit was een goede voorbereiding op hun centrale- en schoolexamens.

Ervaring begeleider Bart 

Eén van de begeleiders van de examentraining in Amersfoort was Bart. Bart vond de examentraining in Amersfoort zeer succesvol en vertelt het volgende over zijn ervaring: ‘Gezamenlijk hebben studenten uit Leiden, Den Haag en Rotterdam examentraining verzorgd voor de leerlingen in Amersfoort. Onder leiding van Cas, Femke en Jasmijn hebben er veertien studenten in totaal tachtig leerlingen begeleid. Anders dan de reparatieschool worden leerlingen tijdens de examentraining intensiever begeleid door een student voor één specifiek vak. Leerlingen krijgen de theorie nauwkeurig uitgelegd door de student en maken gezamenlijk examenopdrachten om te zorgen dat zij dit soort vragen goed onder de knie krijgen. In totaal duurde deze examentraining twee dagen, van 9:00 uur ‘s ochtends tot 15:00 uur in de middag. Iedere middag kregen de leerlingen tijdens de lunch een zelfgemaakt kopje heerlijke soep, om de laatste paar uurtjes ook nog even knallend door te komen. Zowel de studenten als de leerlingen waren erg positief over deze training. Leerlingen hebben deze training uiteindelijk zelfs gemiddeld met een 8 beoordeeld.’

Na de kerstvakantie

Nu de kerstvakantie voorbij is, is DeBijlesStudent weer vol bezig met de reparatiescholen en huiswerkklassen. 2021 begint voornamelijk met het aanbieden van online huiswerkklassen en online reparatiescholen, nu we door de lockdown nog wel even thuis zitten. Gelukkig hebben we hier al veel ervaring mee, want vorig jaar in maart is DeBijlesStudent ook al tijdelijk overgegaan op online begeleiding. De omschakeling van fysiek naar online was daarom dit keer gemakkelijker. Studentdocenten zijn tegenwoordig uiterst ervaren met het online werken. Immers dienen de studenten tegenwoordig voor hun opleiding ook bijna alles online te volgen. 

Hoe werkt online huiswerkbegeleiding en online reparatieschool?

De online huiswerkklas en online reparatieschool zijn nauw gestructureerd, zodat de begeleidingen altijd zo soepel mogelijk als de fysieke variant kan verlopen. Studentdocenten krijgen van te voren van hun coördinator te horen welke leerlingen zij die middag moeten begeleiden. Deze leerlingen dienen de studentdocenten voorafgaand aan de begeleiding te contacten. Ze sturen een mail naar de leerlingen waarbij een link naar de online meeting gestuurd wordt, maar ook wordt gevraagd of de leerlingen de stof die zij willen behandelen naar de studentdocent kunnen sturen. Zo kan de studentdocent zich optimaal voorbereiden en staat de student niet voor verrassingen tijdens de online huiswerkklas. Tijdens de online huiswerkklas controleert de coördinator of de leerlingen allen aanwezig zijn bij de juiste studentdocent. Ook controleert de coördinator of de leerlingen allemaal lekker bezig zijn. De studentdocent kan namelijk niet altijd alle leerlingen tegelijkertijd zien. Leerlingen vinden het fijn dat ze juist in deze gekke periode toch online door kunnen gaan met huiswerkbegeleidingen en de reparatiescholen. 

Van online naar fysiek

DeBijlesStudent blijft de komende tijd veel online begeleidingen organiseren voor leerlingen om ervoor te zorgen dat ze nog steeds het optimale kunnen halen uit hun middelbare schooltijd. Toch hoopt DeBijlesStudent natuurlijk dat binnenkort de middelbare scholen weer veilig hun deuren kunnen openen. De examentraining, huiswerkklas en reparatieschool kunnen dan weer fysiek van start gaan, maar ook kan het surveilleren door studentdocenten bij uitval van de reguliere docenten ook weer zijn start in 2021 maken. DeBijlesStudent wenst al zijn collega’s en alle middelbare scholen een spoedig en veilig 2021!

Deel dit bericht op: