Reparatiescholen

"Snel weer terug op niveau"

Corona crisis of niet

Zitten blijven is voor veel leerlingen heel erg vervelend. Vooral het wisselen van klas is vaak iets waar erg tegenop wordt gezien. Ook zelfvertrouwen en motivatie van de leerling kan leiden onder doubleren. Leerlingen geven aan dat ze vinden dat ze ‘een jaar hebben weggegooid’, of dat ‘alles voor niets is geweest’. Ook voor de school is het vervelend als leerlingen doubleren. De kosten die bij doubleren komen kijken zijn hoog, en vaak vraagt een leerling die is blijven zitten maatwerk, omdat sommige vakken goed gingen, en sommigen niet. Kortom, doubleren zorgt voor extra werk en kosten voor de school en bovendien een vervelend gevoel bij de leerlingen. 

Zeker nu door de coronaproblemen één op de zes leerlingen een achterstand heeft opgelopen is het van groot belang deze achterstanden zo snel mogelijk weg te werken 

Subsidie voor scholen

Scholen kunnen subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Deze programma’s zijn bedoeld om leerlingen met achterstanden als gevolg van de coronacrisis weer naar het juiste niveau te helpen. Voorbeelden hiervan zijn: extra onderwijsuren, vakantie- en weekendscholen. Neem contact met ons op welke inhaal- en ondersteuningsprogramma’s wij u zouden kunnen bieden.

Lente- en zomerschool

Een manier om het aantal doubleurs te verkleinen zou een lente- en of zomerschool kunnen zijn. Deze lente-, en zomerscholen worden ook wel reparatie scholen genoemd. Door middel van een  inhaal- en ondersteuningsprogramma krijgen leerlingen die dreigen te blijven zitten extra lessen om achterstanden weg te werken. Ook wordt aandacht besteedt aan het verhogen van zelfvertrouwen en basiskennis van de leerlingen. 

De bijlesstudent biedt reparatiescholen voor beide de zomer- en voorjaarsvakantie. Een andere, minder intensieve vorm van de zomerschool wordt ook gegeven tussen de voorjaarsvakantie en zomervakantie. In deze vorm gaan de leerlingen twee of drie keer per week na school aan de slag met de vakken die ze moeilijk vinden.

Klasjes van 4 tot 6 leerlingen

In alle vormen van de reparatie school werken de leerlingen op school in klasjes van 4 tot 6 leerlingen onder begeleiding van 1 student met kennis van het vak om achterstanden weg te werken. De leerlingen worden begeleidt door studenten uit het Hoger Beroepsonderwijs, en het Wetenschappelijk Onderwijs met verstand van zaken. De leerling krijgt de kans om hoofdstukken en opdrachten opnieuw door te nemen en te maken zodat de leerling zich de stof eigen kan maken. Hierdoor kan met een goede basis en zelfvertrouwen begonnen worden aan het nieuwe schooljaar.

Vraag informatie aan

Voor Scholen