Surveilleren

"Onze studenten letten op, terwijl de vakdocenten hun tijd besteden aan vakinhoudelijk werk"

Surveilleerstudent

Surveilleren is op alle middelbare scholen een terugkerende taak. Hoewel surveilleren onoverkomelijk is, neemt het veel tijd in beslag voor vakdocenten die anders besteed kan worden aan werkzaamheden die een grotere prioriteit hebben. In toetsweken wordt de werkdruk van docenten aanzienlijk verhoogd doordat surveilleren nakijkwerk in de weg staat. Hierdoor zijn docenten genoodzaakt gebruik te maken van hun vrije uren om toetsen na te kijken: zonde! Want voor surveilleren is niet de vakinhoudelijke kennis nodig die veel docenten hebben.

Surveilleren tijdens toetsweken en examens

Om deze reden bieden wij de dienst aan om studenten te laten surveilleren tijdens toetsweken van de onderbouw en bovenbouw om werkdruk bij docenten te verlagen. Onze studenten staan stevig in hun schoenen en kunnen goed overzicht houden in de zaal tijdens de toets. Ze zijn gewend aan het aanspreken van leerlingen en weten hoe ze dit op de beste manier kunnen doen mocht het nodig zijn. Studenten hebben ervaring met het houden van orde, omdat ze huiswerkbegeleiding hebben gegeven voor DeBijlesStudent.

DeBijlesStudent verzorgt een coördinator

Afhankelijk van de vraag wordt in overleg met school de mogelijkheden besproken, en wordt er een plan opgesteld om het surveilleren zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wanneer er gesurveilleerd wordt door meerdere studenten van DeBijlesStudent, zorgen wij voor een coördinator welke fungeert als contactpersoon tussen school en de studenten. Deze coördinator zorgt dat de juiste informatie bij de studenten terecht komt en dat de studenten weten wat ze moeten doen. Hierdoor hoeft school geen extra werk te besteden aan communicatie met de studenten. Tenslotte zorgt de coördinator ervoor dat de studenten werk van kwaliteit afleveren.

Kortom, de surveillanten studenten van DeBijlesStudent kunnen u veel werk uit handen nemen voor een scherpe prijs, waardoor vakdocenten hun tijd kunnen besteden aan vakinhoudelijk werk.

Vraag informatie aan

Voor Scholen