Tijdelijke invalkrachten voor scholen

"Onze studenten zijn flexibel en snel in te zetten"

Tijdelijke invalkracht, Klassenstudent of Standby-student

Ziekte, zwangerschapsverlof of een andere reden kunnen er voor zorgen dat er een gat ontstaat in het docententeam. Voor scholen is het vaak een hele puzzel om dit gat op te vullen, omdat er niet altijd de nodige mankracht aanwezig is in het docentenbestand. Het steeds groter wordende lerarentekort zorgt er voor dat vervanging vinden buiten school ook een opgave is.

De afgelopen jaren heeft DeBijlesStudent een studentenbestand opgebouwd met studenten die hart hebben voor het onderwijs en niet alleen een goede bijbaan zoeken maar zich ook willen verdiepen in een carrière in het onderwijs. Door middel van dit uitgebreide studentenbestand heeft DeBijlesStudent de mogelijkheid om bij uitval van een docent in te springen. Als tijdelijke invalkracht, als klassenstudent of als standby student.

Tijdelijke invalkracht voor scholen

De dienst ‘tijdelijke invalkracht’ is een geschikte oplossing indien er een docent nodig is om tijdelijke uitval op te vangen. Hiermee voorkomt de school dat de les niet uit hoeft te vallen en hebben leerlingen wel een vertrouwd gezicht dat langere tijd hun lessen zal verzorgen. Onze studenten zijn flexibel en snel in te zetten, wij bereiden onze eigen lessen voor maar gaan ook mee in de bestaande trajecten als dat nodig is. Wiskunde, Nederlands, Latijn, economie, scheikunde en geschiedenis; wij hebben studenten voor elk lesvak!

De klassenstudent voor scholen

Binnen de huidige situatie kan het zomaar zijn dat een docent 10 dagen vanuit huis moet werken. Dit zorgt voor gaten in het lesrooster en tevens zorgt een vervanger zoeken voor de leerlingen voor onrust. Het zou dus ideaal zijn als docenten vanuit huis digitaal les kunnen geven.

Echter, dit brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee, want rust houden in een klaslokaal met 30 leerlingen terwijl er vanaf een beeldscherm les wordt gegeven is een hele opgave. Vanaf een webcam is het moeilijk overzicht te houden. Daarnaast kan een docent binnen deze vorm van lesgeven de leerlingen minder effectief aanspreken op hun gedrag en heeft minder goed door of er vragen zijn.

Scholen zijn hierdoor genoodzaakt om iemand fysiek in het lokaal aanwezig te hebben om de vakdocent hierbij te ondersteunen. Scholen kunnen dit niet altijd zelf bolwerken met hun eigen personeel en schakelen daarom graag wat extra handen in.

Bij deBijlesStudent ondersteunen wij graag scholen met een klassenstudent, wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs er namelijk niet onder zal lijden. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, juist in deze tijd, goed onderwijs krijgen en ondersteunen docenten dan ook graag. Onze klassenstudent is aanwezig in het lokaal en zorgt voor klassenmanagement en het ondersteunen van de docent. De klassenstudent zorgt voor de administratie, orde in het lokaal, dat het contact tussen de leerlingen en de docent goed en soepel verloopt en zorgt ervoor dat iedereen aandacht heeft voor de vakdocent en spreekt leerlingen aan indien nodig. Onze klassen studenten zijn goed in orde houden, sociaal en communicatief vaardig en hebben affiniteit met het onderwijs.

De standby-student voor scholen

Vanuit vele hoeken worden zorgen geuit over de kwaliteit van het onderwijs, onder andere vanwege deze toenemende ‘regeldruk’. Ook het feit dat er een tekort is aan mensen voor de klas zorgt er voor dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan.

Dit geeft een hoge werkdruk en onnodig veel stress voor de docenten en hun lessen lijden hieronder. Deze stress kan voorkomen worden door een paar extra handen in te schakelen. Hier komt de dienst ‘standby student’ van DeBijlesStudent goed van pas. Een standby student is van 9:00 tot 14:00 uur op school aanwezig om bij te springen waar nodig; klas opvangen indien een docent ziek is, helpen met printen, surveilleren in de pauze en alle andere taken die bij een gewone schooldag komen kijken. Op deze manier kan de vakdocent weer focussen op datgene wat hij of zij het liefst doet; kwalitatieve lessen verzorgen en leerlingen ondersteunen bij het vak dat ze geven.

De invalkrachten hebben actuele kennis

Onze studenten zijn bezig met de laatste fase van hun bachelor of hun master. De studenten beschikken over actuele en toereikende vakkennis doordat zij een soortgelijke studie doen, hebben ervaring met lesgeven en staan dichtbij de belevingswereld van de leerlingen. Wij leveren een geschikte hoogwaarde student docent die uw tekort kan opvullen, zowel op lange- als korte termijn. Wij geven de student docenten een training waarin klassenmanagement wordt aangeleerd.

DeBijlesStudent levert al 2 jaar student docenten aan scholen als het Gymnasium novum, Visser ‘t Hooft Lyceum Leiderdorp en de Spinoza Scholengroep met uitstekende resultaten. 

Vraag informatie aan

Voor Scholen