Castor College - Beverwijk

Onze diensten voor scholen

DeBijlesStudent hecht erg veel waarde aan de feedback van onze samenwerkingspartners. Door het contact dat we met middelbare scholen hebben zijn er de afgelopen jaren een aantal hele mooie diensten ontstaan. Voor veel scholen is DeBijlesStudent door het bieden van deze diensten veel meer geworden dan enkel een aanbieder van huiswerkbegeleiding.

Zo biedt DeBijlesStudent tijdelijke invalkrachten, lente -en zomerscholen, examentraining, surveillanten en zelfs een complete doorlopende leerlijn van Digitale Geletterdheid aan scholen.

De Opbouw Van Een Tekst

 

Door middel van een nauwe samenwerking met de school ondersteunt DeBijlesStudent waar nodig in het begeleiden van leerlingen. Hierbij streven wij ernaar om naast de beste prijs ook een hoog niveau van service te bieden. Zo zijn wij laagdrempelig, flexibel, altijd bereikbaar voor vragen en denken we graag mee bij het vinden van oplossingen.

Examentraining & Toetstraining

Toetsweken en examens zijn zeer spannend voor leerlingen. Om ze te helpen bij de voorbereiding op hun examens en toetsweken biedt DeBijlesStudent examentraining en toetstraining aan voor de leerlingen van het Castor College in Beverwijk. Deze examentraining en toetstraining vindt plaats in hun vertrouwde omgeving op school. In groepjes van ongeveer vier leerlingen worden de leerlingen geholpen met de vakken waar hij/zij moeite mee hebben. Omdat de groepjes worden ingedeeld per vak, kunnen de leerlingen zowel in groepsverband worden geholpen, als individueel. Tijdens de examentraining en toetstraining krijgen de leerlingen extra uitleg over moeilijke onderwerpen en zullen zij vooral veel oefenen door het maken van oude eindexamens en toetsen. Hierdoor raken zij vertrouwd met de vraagstelling, zoals deze is op het eindexamen.

Bekijk de website van de school