Coenecoop College - Boskoop

Onze diensten voor scholen

DeBijlesStudent hecht erg veel waarde aan de feedback van onze samenwerkingspartners. Door het contact dat we met middelbare scholen hebben zijn er de afgelopen jaren een aantal hele mooie diensten ontstaan. Voor veel scholen is DeBijlesStudent door het bieden van deze diensten veel meer geworden dan enkel een aanbieder van huiswerkbegeleiding.

Door middel van een nauwe samenwerking met de school ondersteunt DeBijlesStudent waar nodig in het begeleiden van leerlingen. Hierbij streven wij ernaar om naast de beste prijs ook een hoog niveau van service te bieden. Zo zijn wij laagdrempelig, flexibel, altijd bereikbaar voor vragen en denken we graag mee bij het vinden van oplossingen.

Surveilleren

Het Coenecoop College in Boskoop werkt sinds enige tijd samen met DeBijlesStudent. Op het Coenecoop College wordt dagelijks gesurveilleerd. Het surveilleren vindt dagelijks van 9:00 uur tot 15:00 uur plaats. Tijdens het surveilleren houden studentdocenten orde in de klas en zorgen ze dat de techniek werkt, terwijl de docent online les aan het geven is.

Voorkomen van verdere leerachterstand

Tijdens het surveilleren is de studentdocent in de klas aanwezig en zorgt ervoor dat de docent op een fijne manier vanuit huis les kan geven. Zo zorgt de surveillant dat de docent duidelijk zichtbaar en te verstaan is via de beamer. Samen met de scholen willen wij namelijk zoveel mogelijk voorkomen dat de leerachterstand, die leerlingen al hebben opgelopen door de corona crisis, alsmaar groter blijft worden. Daarnaast zorgt de surveillant ervoor dat de leerlingen vragen kunnen stellen en dat de rust in de klas wordt gewaarborgd. Op deze manier proberen wij ervoor te zorgen dat leerlingen zoveel als mogelijk ‘normaal’ les kunnen blijven krijgen.

Bekijk de website van de school