Dr. Nassau College - Assen

Onze diensten voor scholen

DeBijlesStudent hecht erg veel waarde aan de feedback van onze samenwerkingspartners. Door het contact dat we met middelbare scholen hebben zijn er de afgelopen jaren een aantal hele mooie diensten ontstaan. Voor veel scholen is DeBijlesStudent door het bieden van deze diensten veel meer geworden dan enkel een aanbieder van huiswerkbegeleiding.

Door middel van een nauwe samenwerking met de school ondersteunt DeBijlesStudent waar nodig in het begeleiden van leerlingen. Hierbij streven wij ernaar om naast de beste prijs ook een hoog niveau van service te bieden. Zo zijn wij laagdrempelig, flexibel, altijd bereikbaar voor vragen en denken we graag mee bij het vinden van oplossingen.

Examentraining

Op het Dr. Nassau College in Assen is in de meivakantie twee keer een tweedaagse examentraining gegeven aan eindexamenleerlingen. De leerlingen geven zich van te voren op voor één of twee vakken die ze gaan trainen. Klassikaal wordt theorie-uitleg gegeven door de studentdocent en vervolgens gaan de leerlingen hier zelf mee aan de slag. Op een later moment worden deze opdrachten klassikaal besproken. De examentraining vindt plaats in kleine klasjes van maximaal zes studenten met één studentdocent. 

Extra ondersteuning voor je eindexamen

Een examenjaar is superspannend voor de examenleerlingen. Om ze extra te ondersteunen bij de voorbereiding op hun examens, biedt DeBijlesStudent examentraining aan. Deze examentraining kan gewoon plaatsvinden in hun vertrouwde omgeving op school. In groepjes van maximaal vijf leerlingen worden de leerlingen geholpen met de vakken waar hij/zij moeite mee hebben. Omdat de groepjes worden ingedeeld per vak, kunnen de leerlingen zowel in groepsverband worden geholpen, als individueel. Tijdens de examentraining krijgen de leerlingen extra uitleg over moeilijke onderwerpen en zullen zij vooral veel oefenen door het maken van oude eindexamens. Hierdoor raken zij vertrouwd met de vraagstelling, zoals deze is op het eindexamen.

Bekijk de website van de school