Veurs Lyceum - Leidschendam

Onze diensten voor scholen

DeBijlesStudent hecht erg veel waarde aan de feedback van onze samenwerkingspartners. Door het contact dat we met middelbare scholen hebben, is er de afgelopen jaren een aantal hele mooie diensten ontstaan. Voor veel scholen is DeBijlesStudent door het bieden van deze diensten veel meer geworden dan enkel een aanbieder van huiswerkbegeleiding.

Door middel van een nauwe samenwerking met school ondersteunt DeBijlesStudent waar nodig in het begeleiden van leerlingen. Hierbij streven wij ernaar om naast de beste prijs ook een hoog niveau van service aan te bieden. Zo zijn wij laagdrempelig, flexibel, altijd bereikbaar voor vragen en denken we graag mee bij het vinden van oplossingen.

Reparatieschool

Het Veurs Lyceum in Leidschendam werkt al enige tijd samen met DeBijlesStudent. Op het Veurs Lyceum wordt op meerdere dagen de reparatieschool aangeboden. De reparatieschool vindt plaats van 15:45 uur tot 17:45 uur. De reparatieschool vindt plaats in kleine klasjes van maximaal zes studenten met één studentdocent. Naast de reparatieschool wordt er door studentdocenten gesurveilleerd. Het surveilleren vindt dagelijks van 9:00 uur tot 14:15 uur plaats. Tijdens het surveilleren houden studentdocenten orde in de klas en zorgen ze dat de techniek werkt, terwijl de docent online les aan het geven is. 

 

Digitale vaardigheden

Op het Veurs Lyceum worden lessen ICT-basisvaardigheden en lessen Mediawijsheid aan brugklassen gegeven. Deze lessen worden gegeven door één of twee studentdocenten. In deze lessen leren de leerlingen kritisch nadenken, informatie te toetsen en omgaan met verschillende apparaten. Het implementeren van de modules die GO21 aanbiedt zorgt ervoor dat leerlingen beschikken over digitale vaardigheid. Klassen krijgen wekelijks een uur les in Digitale Geletterdheid.

Ervaring

Op het Veurs heeft een studentdocent meegeholpen bij de lessen ICT-basisvaardigheden voor de nieuwe brugklassers. De leerlingen krijgen op het Veurs aan het begin van hun schoolperiode een eigen laptop of Chromebook. Wij helpen ze om deze apparaten helemaal onder controle te krijgen. Ze krijgen dan drie middagen les in e-mail, Magister/Somtoday, werken in de cloud, veilig internetten en werken in Google Documenten, presentaties en Spreadsheets! Het is leuk om te zien dat de leerlingen vaak al zeggen veel te weten van computers maar na deze lessen aangeven toch nog meer te weten en ook echt voelen klaargestoomd te zijn voor hun digitale middelbare schooltijd!

Technologie als hulpmiddel

Op het Veurs Lyceum wordt technologie als een hulpmiddel gezien dat het onderwijs ondersteunt. Veel leerlingen nemen een laptop mee naar de reparatieschool, maar ze kunnen ook een exemplaar van de school lenen. Zo kan de student persoonlijke oefenopgaven aan de leerling geven. Het digitale bord is nog een voorbeeld, onze studenten kunnen met dit bord klassikaal de stof in het (online) boek doornemen, opdrachten geven en uitleggen.

Surveilleren

Tijdens het surveilleren is de studentdocent in de klas aanwezig en zorgt ervoor dat de docent op een fijne manier vanuit huis les kan geven. Zo zorgt de surveillant dat de docent duidelijk zichtbaar en te verstaan is via de beamer. Met het aanbieden van deze dienst willen wij voorkomen dat er verdere leerachterstanden ontstaan bij de leerlingen. Daarnaast zorgt de surveillant ervoor dat de leerlingen vragen kunnen stellen en dat de rust in de klas wordt gewaarborgd. Op deze manier proberen wij ervoor te zorgen dat leerlingen zoveel als mogelijk ‘normaal’ les kunnen blijven krijgen..

Bekijk de website van de school

Uitleg voor alle vakken

Voor alle niveau’s vind je hier uitleg voor alle vakken om je te helpen bij je huiswerk, bijles of examenvoorbereiding.