Zomerschool voor scholen

"Blijven zitten door achterstand voor 1 enkel vak? Zonde!"

Een schooljaar overdoen?

Afgelopen jaar moest 6,03% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs een schooljaar over doen. Veel leerlingen zien erg op tegen doubleren, en willen graag met hun klasgenoten naar het volgende jaar. Blijven zitten kan veel invloed hebben op de motivatie en het zelfvertrouwen van een leerling. Er kunnen goede redenen zijn om een jaar over te doen, maar als een leerling blijft zitten door achterstanden voor 1 enkel vak is dit zonde, omdat daar wel degelijk iets aan gedaan kan worden.

Of biedt de zomerschool een uitkomst?

Een zomerschool biedt de mogelijkheid om intensief te werken aan één of twee vakken, waardoor achterstanden weggewerkt kunnen worden. Een zomerschool wordt gegeven in de vorm van een week intensieve begeleiding door studenten uit het Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs. In de zomervakantie komen de leerlingen naar school om in klasjes van 4 tot 6 leerlingen onder begeleiding van 1 student met kennis van het vak achterstanden weg te werken. De leerling krijgt de kans om hoofdstukken en opdrachten opnieuw door te nemen en te maken zodat de leerling zich de stof eigen kan maken. Hierdoor kan met een goede basis en zelfvertrouwen begonnen worden aan het nieuwe schooljaar.

Na de zomerschool ga je met een opgelucht gevoel naar huis

In eerste instantie kijken leerlingen er natuurlijk enorm tegenop om in de vakantie een week naar school te gaan, of langer op school te moeten zitten. Echter merken wij dat leerlingen met een opgelucht gevoel naar huis gaan aan het einde van de week, omdat ze merken dat ze dat ene vak waar ze altijd zo tegenop zagen eindelijk onder de knie hebben. We zien vaak dat motivatie terugkeert en dat leerlingen weer trots zijn op zichzelf.

Op de zomerschool streven we naar een open sfeer waar hard gewerkt wordt, maar ook ruimte is voor beloning en ontspanning. Het doel is de leerling weer het gevoel te geven in zijn of haar eigen kracht te staan, en dat hard werken wel degelijk wordt beloond.

De zomerschool zorgt er voor dat de leerling samen met klasgenoten gewoon over gaat naar het volgende jaar en met zelfvertrouwen aan dit jaar kan beginnen.

Vraag informatie aan

Voor Scholen