10-12-2020

Laatste loodjes voor de kerstvakantie

20201210 132434

Veel online lessen

Het schooljaar is tot nu toe natuurlijk anders verlopen dan andere jaren. Dit schooljaar kenmerkt zich tot nu toe met veel online lessen, maar gelukkig is het de afgelopen periode ook mogelijk geweest om weer meer fysiek les te krijgen. DeBijlesStudent heeft hier met middelbare scholen goed op kunnen inspelen. Daarom reflecteren we, als DeBijlesStudent, vandaag terug op de creatieve oplossingen en uitdagingen die wij als bedrijf hebben meegemaakt in het jaar 2020. 

Uitdagingen

Het afgelopen jaar, is voor DeBijlesStudent waarschijnlijk het jaar geweest met de grootste uitdagingen tot nu toe. DeBijlesStudent kenmerkt zich met de huiswerkbegeleidingen die naschooltijd plaatsvinden, maar ook de vele een-op-een bijlessen. Het afgelopen jaar kwamen deze begeleidingen in het geding, doordat ze natuurlijk tijdelijk niet meer fysiek konden plaatsvinden. Van belang was de snelle omslag die DeBijlesStudent kon maken om van fysiek naar online begeleiding te gaan. Mede door alle flexibele studenten bij DeBijlesStudent heeft de omslag naar online huiswerkbegeleiding zo extra soepel kunnen verlopen. 

Extra soorten begeleiding

Naast de een-op-een bijlessen en de huiswerkbegeleidingen is DeBijlesStudent het afgelopen jaar nog met twee andere diensten begonnen. DeBijlesStudent heeft in het verleden meerdere lentescholen georganiseerd. Dit jaar zijn er veel reparatiescholen bijgekomen, vergelijkbaar met de lentescholen. Tijdens de lentescholen kregen de leerlingen, zoals het woord al zegt, extra begeleidingen voor enkele moeilijke vakken in de lente. Zo konden de leerlingen deze moeilijke vakken verbeteren om zo alsnog succesvol het volgende schooljaar in te kunnen gaan. Doordat leerlingen tijdens COVID-19 en de vele uitdagingen vorig schooljaar niet altijd alle begeleiding hebben kunnen krijgen die nodig was, is in dit schooljaar de opkomst van de reparatiescholen zeer belangrijk gebleken. Tijdens de reparatiescholen worden leerlingen, net als bij de lentescholen, begeleidt bij één of twee moeilijkere vakken van hen. De leerlingen zitten zowaar in kleine klasjes van maximaal vijf à zes leerlingen. Samen zitten de leerlingen met één studentdocent die gespecialiseerd is in het vak waar de leerlingen extra begeleiding bij nodig hebben. 

Ervaringen reparatiescholen

Veel studentdocenten en leerlingen hebben een positieve ervaring overgehouden aan de reparatiescholen. Studentdocente Annette vertelde over de reparatieschool het volgende: ‘Tijdens de reparatieschool voor wiskunde was ik een meisje aan het helpen met parabolen. De oefening die ze niet snapte ging over hoe je bij een parabool kan weten of die negatief of positief is. Ik probeerde het op de één of andere manier uit te leggen, toen ik mij herinnerde hoe ik het zelf op de middelbare had geleerd. Het begint bij het tekenen van een blije en een verdrietige smiley. Door te kijken of de smiley positief of negatief kijkt kan je ook zien of de parabool positief of negatief is. De blije smiley lijkt op een dalparabool en is dus positief, de verdrietige smiley lijkt op een bergparabool en is dus negatief. Na deze uitleg snapte ze het helemaal!’ . Velen studentdocenten zijn creatief in het vinden van andere mogelijkheden om bepaalde onderwerpen, anders dan hoe misschien hun hoofddocent dit vertelt, uit te leggen. 

Surveilleren op middelbare scholen

Naast de extra reparatiescholen is het afgelopen jaar het surveilleren op verschillende middelbare scholen steeds meer opgekomen. Het surveilleren in het voortgezet onderwijs is ontstaan doordat docenten, die wegens COVID-19 geen fysiek les konden geven, toch online hun les konden doorvoeren terwijl een studentdocent wel fysiek aanwezig is die de orde in de les behoud. Surveilleren bleek het afgelopen jaar een groot succes, doordat de lessen hierdoor op een ‘normale’ manier door konden gaan. 

Nog even voor de kerstvakantie

De leerlingen op de middelbare scholen hebben nu bijna kerstvakantie. Tot nu toe is het schooljaar 20/21 voor hun als pittig ervaren, maar met de extra begeleiding van de reparatiescholen als de vervangende lessen door de surveillanten, hebben de leerlingen toch veel lessen kunnen volgen en hun achterstand van het afgelopen schooljaar grotendeels kunnen bijspijkeren. 

Bedankje naar alle middelbare scholen

DeBijlesStudent is erg blij dat het afgelopen jaar zowel de reparatiescholen als het surveilleren zo succesvol is verlopen. Als bedankje voor de prettige samenwerking die wij met velen voortgezet onderwijs scholen hebben, hebben wij een klein presentje. Niet alleen de middelbare scholen waarmee we tot hedendaags samenwerken zullen het presentje ontvangen, maar scholen die dit presentje graag willen ontvangen willen wij uiteraard ook graag dit persoonlijk afgeven. 

Wilt u met uw school ook gebruik maken van de diensten huiswerkbegeleiding, bijles, reparatieschool of surveilleren? Neem dan gauw contact met ons op en wie weet staan we binnenkort bij uw middelbare school voor de deur om persoonlijk een presentje af te leveren!

Deel dit bericht op: