Huiswerkbegeleiding voor elk vak, VMBO, HAVO en VWO

"Onder perfecte omstandigheden werken aan school."

Professionele huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren

Leerlingen krijgen tegenwoordig veel maak- en leerwerk op. Door de grote druk kunnen leerlingen moeite hebben met het plannen en organiseren van hun schoolwerk. Een aantal factoren kan van invloed zijn. Tegenwoordig is er bijvoorbeeld veel afleiding door social media. Hierdoor wordt schoolwerk uitgesteld of niet gemaakt en als een bijzaak gezien. Om deze redenen helpt DeBijlesStudent jouw kind met het schoolwerk en het leren leren.

Hulp krijgen van jonge slimme studenten die maar een paar jaar ouder zijn dan je kind zorgt ervoor dat de drempel om uitleg te vragen lager wordt. Het uitstelgedrag dat ontstond door de onzekerheid heeft vaak een negatieve invloed op de schoolresultaten van leerlingen. Vanaf de eerste week zien we verbeteringen in de schoolresultaten, alleen al omdat jouw kind zich gesteund voelt. Dat werkt motiverend en kan precies dat zetje zijn dat je kind nodig heeft om weer meer plezier te krijgen in school.

Volg huiswerkbegeleiding bij ons en leer makkelijker leren

Tijdens de huiswerkbegeleiding worden leerlingen door enthousiaste studenten uit het hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs begeleid in het maken en plannen van hun schoolwerk. Daarnaast kunnen leerlingen overhoord worden, vragen stellen en controleert de student het huiswerk. Leerlingen zitten in kleine groepjes en kunnen op die manier intensief begeleid worden bij het maken van het huiswerk en het leren voor toetsen onder begeleiding van de student. De leerlingen worden niet enkel ondersteund bij het maken van huiswerk, maar ook een haalbare leer- en huiswerkplanning maken komen aan bod!

DeBijlesStudent geeft persoonlijke aandacht aan leerlingen
effectieve huiswerkbegeleiding door slimme bijlesstudenten

Bij ons leer je goed plannen van je schoolwerk

Door druk op het middelbaar onderwijs kunnen leerlingen moeite hebben met het plannen en organiseren van hun schoolwerk. Een aantal factoren kan van invloed zijn, waardoor schoolwerk wordt uitgesteld of niet wordt gemaakt. Leerlingen focussen zich liever op het spelen- of gamen met vrienden in plaats van het maken van schoolwerk. Ook kan het zijn dat leerlingen hun schoolwerk uitstellen of zelfs helemaal niet maken, omdat het teveel is of niet wordt begrepen. Leerlingen weten hierdoor niet waar zij moeten beginnen en hoe ze om hulp moeten vragen. Om deze redenen helpt DeBijlesStudent jouw kind met het plannen en organiseren van hun schoolwerk.

Onze werkwijze:

schema huiswerk
huiswerkbegeleiding

Aanmelden

Via de website kunt u de leerling gemakkelijk aanmelden voor de huiswerkbegeleiding. U geeft aan met welke vakken de leerling moeite heeft en waar het accent op moet komen te liggen. Ook kiest u het abonnement dat bij u past.

huiswerkbegeleiding

Telefonische intake

Binnen 24 uur neemt DeBijlesStudent contact met u op om de hulpvraag van de leerling te bespreken. Dit kennismakingsgesprek zal binnen een snelle tijd plaats vinden tussen de coördinator van de huiswerkbegeleiding en een ouder/verzorger.

Huiswerkbegeleiding

Kennismakingsgesprek

De coördinator van de huiswerkbegeleiding plant een kennismakingsgesprek met de leerling. In dit gesprek wordt besproken hoe de begeleiding in zijn werk gaat, wat er van de leerling verwacht wordt en wat de leerling van DeBijlesStudent kan verwachten. Ook worden doelen gesteld en een strategie besproken.

Afbeelding huiswerkbegeleiding

Start Huiswerkbegeleiding

De leerling start met de begeleiding. De begeleiding vindt plaats in klasjes van minimaal 4 tot maximaal 6 leerlingen zodat er voldoende concentratie is. Een huiswerkbegeleider loopt rond om studievaardigheden te verbeteren, vakinhoudelijke vragen te beantwoorden, planningen te maken en het huiswerk te controleren en overhoren.

Afbeelding5 huiswerkbegeleiding

Terugkoppeling

Ouders krijgen regelmatig een update over de voortgang van de leerling. De student die de leerling begeleidt schrijft een terugkoppeling over de begeleiding. Eens in de zes weken vindt een telefonisch evaluatie gesprek plaats, waarin de voortgang uitgebreider besproken wordt. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen over huiswerkbegeleiding

Tijdens de huiswerkbegeleiding werken de leerlingen in groepjes van 4 of 5 aan hun huiswerk. Elk groepje is gekoppeld aan een student die ze kan helpen met plannen, vragen kan beantwoorden en de voortgang monitort. De huiswerkbegeleiding kan plaatsvinden op een van onze locaties of digitaal. Elke week ontvang je per mail een terugkoppeling over waar jouw kind aan heeft gewerkt, hoe de werkhouding was en wat hij/zij eventueel thuis nog moet doen. Wil je liever individuele huiswerkbegeleiding, geef je dan op voor onze bijles dienst.

Tijdens onze huiswerkbegeleiding worden de leerlingen niet alleen geholpen met het maken van hun huiswerk. Ze krijgen ook hulp bij het plannen en organiseren van hun huiswerk. Tevens kijken we naar welke methode van leren het beste bij de leerling past.  Dat zorgt er uiteindelijk voor dat de leerling makkelijker het huiswerk kan maken en meer tijd over zal hebben voor andere activiteiten. 

Het kan vanaf 2 dagen tot maximaal 4 dagen per week, afhankelijk van de locatie. Het aantal dagen voor jouw kind kan, in overleg, op een later moment worden bijgesteld.

De openingstijden van de huiswerkbegeleiding verschillen per vestiging. De specifieke tijden worden vooraf gecommuniceerd met de aanvrager van de huiswerkbegeleiding.

De tarieven voor huiswerkbegeleiding verschillen per vestiging. Kies je vestiging op het inschrijfformulier om de kosten te bekijken.

De tarieven voor huiswerkbegeleiding verschillen per vestiging vanwege factoren, zoals huurprijs en energiekosten.

Je kind komt op vaste dagen in de week naar de huiswerkbegeleiding. Met ingang van een nieuwe maand kan jouw kind wisselen van dagen. In overleg met de coördinator kan er worden gekeken naar de mogelijkheden om eerder een wissel te maken. Dit komt doordat wij de roosters per maand maken en wij daarbij rekening houden met de leerlingen die aanwezig zijn.

Ja, dat kan. Het is geen probleem als een leerling later aanschuift. Geef dit door aan de coördinator, zodat hij/zij er rekening mee kan houden. De coördinator neemt namelijk contact met jou op als jouw kind niet aanwezig is op de huiswerkbegeleiding.

Prijzen voor Huiswerkbegeleiding

De tarieven voor huiswerkbegeleiding bij huiswerkinstituut DeBijlesStudent verschillen per vestiging. Dit komt onder andere door verschil in huurprijs en energiekosten. Kies je vestiging op het inschrijfformulier om de kosten te bekijken.

huiswerkbegeleider van diverse scholen in Nederland
huiswerkbegeleider biedt ondersteuning bij het onderpresteren van leerlingen

Hoe betaal je onze huiswerkbegeleiding?

Betaling vooraf

We werken met betaling vooraf. Zo kunnen we onze dienstverlening concentreren op wat belangrijk is, aandacht en ondersteuning voor je kind. De huiswerkbegeleiding kan daarom starten vanaf het moment dat het bedrag van het maandabonnement op de rekening van DeBijlesStudent staat. Je kunt betalen via een bankoverschrijving of automatische incasso.