Vermogensmarkt

Bijles Bedrijfseconomie HAVO

Wat is de vermogensmarkt?

De vermogensmarkt, een bekend begrip binnen het vak Economie, is het geheel van vraag en aanbod van vermogen. Het is belangrijk dat je goed weet wie de vragers en aanbieders van het vermogen zijn. We noemen er drie per actor.

Een van de vragers is een gezin. Een gezin heeft bijvoorbeeld voor het kopen van een huis geld nodig. Een ander woord voor het geld in deze zin is vermogen. Een huis kost nogal wat. De vermogensmarkt biedt daarom vermogen aan aan gezinnen om toch een pand te kunnen kopen.

Daarnaast zijn ondernemingen vragers op de vermogensmarkt. Ondernemingen hebben geld nodig, vooral start-ups. Of als een onderneming uitbreidt, dan heeft het ook vaak geld nodig. Dit vermogen wordt aangeboden door verschillende aanbieders. Daar komen we zo op terug.

Wie zijn de aanbieders?

Ook de overheid leent. Kijk maar eens naar de crisis rondom het virus COVID-19. De overheid heeft geld geleend om alle (on)kosten te kunnen betalen. Maar ook gemeenten lenen bijvoorbeeld om tekorten op te vangen.

Wie zijn dan de aanbieders van het vermogen?

Heel gek; gezinnen zijn niet alleen vragers van vermogen maar ook aanbieders van vermogen. Stel, jij hebt een spaarrekening bij een bank. Jij biedt je geld aan de bank, die het weer aanbiedt aan een gezin dat het vermogen leent voor bijvoorbeeld een huis.

ook ondernemingen zijn niet alleen vragers maar ook aanbieders van vermogen. Sommige ondernemingen hebben te veel kasgeld, wat ze graag kwijt willen. Dit doen ze door dit vermogen te beleggen. Oftewel, de ondernemingen bieden hun vermogen aan aan vragers van vermogen.

Ook beleggingsfondsen en overige institutionele beleggers bieden geld aan. Mensen beleggen en maken daarvoor geld over. Dit geld wordt vervolgens weer aangeboden aan andere mensen.

De kapitaalmarkt en de geldmarkt

De vermogensmarkt is opgedeeld in twee markten: de kapitaalmarkt en de geldmarkt. De kapitaalmarkt bestaat uit vermogen dat een looptijd heeft van langer dan één jaar. De geldmarkt bestaat uit vermogen met een looptijd minder dan één jaar. Enkele voorbeelden van de kapitaalmarkt zijn aandelen, obligaties, onderhandse leningen en hypothecaire leningen. Voorbeelden van de geldmarkt zijn rekening courantkrediet, afnemerskrediet en leverancierskrediet.

De vermogensmarkt wordt goed in de gaten gehouden. Dit gebeurt door de volgende autoriteiten:

  • De Nederlandsche Bank
  • Autoriteit Consument & Markt
  • Autoriteit Financiële Markten