Betalingsbereidheid en de collectieve vraag

Bijles economie HAVO

Wat geeft de betalingsbereidheid aan?

De betalingsbereidheid geeft aan hoeveel iemand maximaal bereid is om te betalen voor een bepaald product. De betalingsbereidheid heeft te maken met prioriteiten/behoeften van een persoon, en de beschikbare middelen van iemand (als je meer geld hebt ben je ook bereid meer te betalen). In een tabel kan je aflezen hoeveel mensen iets willen kopen bij een bepaalde prijs. Zo kan je bijvoorbeeld aflezen dat er bij €20 – 1 shirt gevraagd wordt, bij €15 – 3 shirts, en bij €10 -5 shirts, hoe lager de prijs, hoe groter de gevraagde hoeveelheid.

schermafbeelding 2021 04 05 om 21.18.51

Collectieve vraag

Hoe lager de prijs is, hoe hoger de vraag. Als een playstation 5 maar €150 zou kosten zouden veel meer mensen er een kopen. Maar de gezamenlijke (collectieve) vraag naar een bepaald goed is niet alleen afhankelijk van de prijs. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de totale vraag:

  • De prijs van het product zelf.
  • De prijs van andere producten.
  • Het inkomen van consumenten (degene die iets koopt).
  • De voorkeur van consumenten.
  • Het aantal consumenten.

Als we dat uitwerken voor playstations:

P = de prijs van playstation

p2 en p3 = prijs van een Wii of xbox

Y = het inkomen van de consumenten

B = de voorkeur van de consument (als je in lockdown zit willen meer mensen gamen)

A = aantal consumenten (hoe meer consumenten, hoe meer vraag naar playstations).

Al deze informatie zouden we in een vergelijking kunnen zetten. + staat voor een positief verband en – voor een negatief verband.

De collectieve vraag is:

collectieve vraag = -15P -1,5 P2 + 0,7 P3 + 0,0004Y + 0,03B + 0,0005A = 95,4

p = 2

p2 = 1,8

p3 = 3

Y = 5.000

B = 800

A = 200.000

In de meeste gevallen geeft een vraagfunctie alleen het verband tussen de vraag en prijs weer. Alle andere factoren zijn dan de ceteris paribus (onder overigens gelijke omstandigheden).

Lees meer over de betalingsbalans.