SHIT- regel (vervoegen van werkwoorden)

Bijles Engels HAVO

Wat betekent de SHIT regel?

De SHIT regel is een handige regel wanneer je twijfelt of je een -S achter een werkwoord moet plakken. SHIT staat voor She, He, IT. Wanneer She/He/IT het onderwerp is van de zin komt er een S achter het werkwoord.

Bijvoorbeeld:

 I/you/we work → ik/jij/wij werken

She/He/IT works →  zij/hij/het werkt.

Werkwoorden met +es of +ies

Maar niet overal is het + S, soms is het + ES of + IES

Bijvoorbeeld:

I/you/we marry – ik/jij/wij trouw(en)

She/he/it marries → ik/jij/het trouwt

I/you/we wish → Ik/jij/wij wens(en)

She/he/it wishes → zij/hij/het wenst

!!! Belangrijk !!! De shit regel geldt ook voor namen van mensen.

Bijvoorbeeld: John works → John is natuurlijk een he.

Voorbeeldvragen

Hierbij 2 voorbeeld vragen:

  1. I… to my best friend every day

A) talks

B) talked

C) talk

  1. She…. to my best friend every day

A) talk

B) talked

C) talks

She is in de shit regel dus een S.