Vragen in de past simple

Bijles Engels HAVO

Op welke manier maak je een vraagzin in de past simple?

Je kunt natuurlijk ook vragen stellen over het verleden, om een vraagzin te maken in de past simple gebruik je vaak een hulpwerkwoord. Meestal is het hulpwerkwoord did / didn’t + het hele werkwoord zonder ‘to’.

Voorbeelden

Het is dus eigenlijk heel simpel: vragen = did + onderwerp + hele werkwoord

Hier zijn wat uitgewerkte voorbeelden:

  • My sister cooked Indonesian food yesterday
  • Did my sister cook indonesian food yesterday?
  • We saw him at the airport
  • Did we see him at the airport?
  • They lived on a small island near Bali
  • Did they live on a small island near Bali?
  • He bought her a lot of ice cream and chocolate
  • Did he bought her a lot of ice cream and chocolate?

Maar let op de verleden tijd van het werkwoord to be (was, were)

Vraagzinnen met was en were in de past simple, hebben geen hulpwerkwoorden. In dit geval komen was en were vooraan de zin te staan.