Le COI

Bijles Frans HAVO

Wat is de betekenis van le COI?

Le COI in het Frans is het meewerkend voorwerp in het Nederlands. Je vindt le COI in het Frans op dezelfde manier als je het meewerkend voorwerp vindt in het Nederlands. Je stelt jezelf de vraag:

Aan/voor wie/wat + het gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp.

Laten we eens kijken naar een zin in het Nederlands.

            Ik geef mijn zusje een cadeau.

Het gezegde is ‘geef’, het onderwerp is ‘Ik’ en het lijdend voorwerp is ‘een cadeau’. We stellen ons dat de vraag: aan/voor wie/wat gaf ik een cadeau?

Het antwoord op de vraag is het lijdend voorwerp, ‘mijn zusje’.

In het Frans gaat dit hetzelfde.

            Je donne un cadeau à ma sœur.

Het gezegde is ‘donne’, het onderwerp is ‘Je’ en het lijdend voorwerp is ‘un cadeau’. We stellen ons dat de vraag: aan/voor wie/wat geef ik een cadeau?

Het antwoord op de vraag is het meewerkend voorwerp, ‘ma sœur’.

Le coi vervangen door een persoonlijk voornaamwoord

We kunnen het meewerkend voorwerp vervangen door een persoonlijk voornaamwoord. Van ‘Ik geef mijn zusje een cadeau’ kunnen we natuurlijk ‘Ik geef haar een cadeau’ maken. Dit kunnen we ook in het Frans doen. In het Nederlands gebruik je per persoon dezelfde vorm (mij, jou, hem, haar, het, ons, jullie, u, hen, hun) of het nu een lijdend of meewerkend voorwerp is. In het Frans gebruik je bij het COI een ander rijtje dan het COD.

Persoonlijk voornaamwoord          Persoonlijk voornaamwoord COI

je                                                                   me

tu                                                                   te

il/elle                                                            lui/lui

nous                                                              nous

vous                                                               vous

ils/elles                                                         leur/leur

Als je le COI gaat vervangen door een persoonlijk voornaamwoord moet je letten op het geslacht en het getal van het woord. De plaats van het persoonlijk voornaamwoord is ook belangrijk. In het Frans komt het persoonlijk voornaamwoord vóór het gezegde.

Let op: begint het woord erna met een klinker (a,e,i,o,u) of een stomme h? Gebruik m’, t’ of l’!

            Ik geef mijn zusje een cadeau.

            Je donne un cadeau à ma sœur.

            Ik geef haar een cadeau.

            Je lui donne un cadeau.

 

Vervang je zowel het COD als het COI door persoonlijke voornaamwoorden? Zet dan beide voor het gezegde, eerste het COD en daarna het COI.

Ik geef mijn zusje een cadeau.

            Je donne un cadeau à ma sœur.

            Ik geef het (aan) haar.

            Je le lui donne.

Tip:

Kijk ook naar onze uitleg over de COD, het lijdend voorwerp in het Frans. Het is belangrijk dat je de COD en COI uit elkaar kunt houden en de rijtjes voor de bijbehorende persoonlijke voornaamwoorden van elkaar kunt onderscheiden.