Y/ en

Bijles Frans HAVO

Wat betekenen de Franse woorden Y/ en?

‘Y’ en ‘en’ worden gebruikt om te verwijzen naar iets wat net genoemd is. In het Nederlands worden ‘y’ en ‘en’ vertaald met ‘er’. We hebben het dus over onpersoonlijke voornaamworden. Ze  worden gebruikt om herhalingen in zinnen te voorkomen. Laten we eerst eens naar een Nederlands voorbeeld kijken.

            Ik zie een leuke winkel daar. Ik ga naar de leuke winkel toe.

Dat klinkt niet zo goed toch? Er zit een overduidelijke herhaling in. Het is beter om ‘er’ in de tweede zin te plaatsen.

            Ik zie een leuke winkel daar. Ik ga er heen.

Hoe gebruik je Y/ en ?

We gebruiken ‘y’ in het Frans als we iets als ‘er heen’ of ‘er naartoe’ willen zeggen in het Nederlands. ‘Y’ vervangt alle voorzetsels (met de bijbehorende zelfstandig naamwoord) behalve ‘de’. Laten we ons voorbeeld maar even vertalen.

Je vois un joli magasin là-bas. J’y vais.

Kijk ook eens naar de volgende zinnen met ‘y’.

Elle se promène dans la forêt → Elle s’y promène

Voulez-vous aller au zoo? → Voulez-vous y aller?

Il ne veut pas aller chez le médecin → Il ne veut pas y aller

 

En’ gebruiken we meestal als we het voorzetsel ‘de’ (of du, de la of des) + een zelfstandig naamwoord willen vervangen.

Je rêve d’une promotion → J’en rêve

Nous discutons de ma note → Nous en discutons

Tu viens aussi de Breda? → Tu en viens aussi?

Waar plaats je ze in een Franse zin?

Waar komt ‘y’ of ‘en’ in de zin? Misschien heb je het al in de voorbeelden kunnen zien. Ze komen op dezelfde plek in de zin als andere persoonlijke voornaamwoorden. Ze staan vóór een persoonsvorm of vóór een heel werkwoord (infinitief). Als er meerdere persoonlijke voornaamwoorden in de zin zijn, komen ‘y’ en ‘en’ er achter. Als ‘y’ en ‘en’ beide in de zin zitten, komt ‘y’ voor ‘en’.

Let op! ‘Y’ en ‘en’ gebruik je nooit voor personen! Ze zijn onpersoonlijk!