Arbeid & energie: Energie

Bijles natuurkunde HAVO

Hoe kun je arbeid omzetten in energie?

Arbeid is eigenlijk omgezette energie. Energie is dan dus het vermogen om arbeid te kunnen verrichten.

En binnen de natuurkunde bestaan verschillende soorten energieën. Deze zullen we stapsgewijs langsgaan.

  • Ez (= zwaarte-energie) (belangrijkste)
  • Ek (= kinetische energie) (belangrijkste)
  • Ev (= veerenergie)
  • Ech (= chemische energie)

1.1)  De formule voor Ez luidt: m * g * h (te vinden in BINAS).

Hierbij is de m de massa (kg), g de gravitatieversnelling is (= 9,81 m/s^2) en h de hoogte van het voorwerp (m).

De zwaarte energie is de energie die voorwerpen hebben als ze zich op een bepaalde hoogte boven de grond bevinden.

De formules van kinetische energie, veerelegie en chemische energie:

2.1 De formule voor de kinetische energie luidt
(ook in BINAS).
Alle bewegende voorwerpen hebben deze energie.
schermafbeelding 2021 05 13 om 18.31.47

3.1 De formule voor de veerenergie luidt:  

(ook in BINAS). 

De energie die een voorwerp bevat doordat een veer arbeid heeft verricht op het voorwerp.

schermafbeelding 2021 05 13 om 18.33.41
schermafbeelding 2021 05 13 om 18.34.40

Rm is de stookwaarde (BINAS 28B) (J/Kg), m is de massa (Kg).

Rv is de verbrandingswarme (BINAS 28B) J/m^3, V is volume, uitdrukken in m^3.