Bewegingen (ver)plaats(ing), snelheid en versnelling

Bijles natuurkunde HAVO

Welke een- en grootheden horen bij elkaar?

In dit deel komen de volgende grootheden met bijbehorende eenheden voor.

Grootheden

Eenheden

s of x = afgelegde afstand

m of km

t = tijdsduur

s of h (uur)

 v  = de gemiddelde snelheid

m/s of km/h

a = versnelling

in m/

 

Welke formules horen bij de groot- en eenheden?

Bij de bovenstaande tabel (met de groot- en eenheden) horen een aantal belangrijke, veel voorkomende formules. Deze zijn als volgt:

schermafbeelding 2021 05 13 om 17.35.06
schermafbeelding 2021 05 13 om 17.36.20

De ‘a’ is ook wel gelijk aan de helling of de richtingscoëfficiënt van een lijn. Dus eigenlijk de ‘steilheid’ van een helling.

Voorbeeldopgave:

Voorbeeldopgave bij de groot- en eenheden:

Een wielrenner rijdt 15 m/s als hij afremt met een versnelling van -4 m/s2 . Bereken hoe lang het duurt voordat de snelheid tot 3 m/s is gedaald.

Gegeven:

vb = 15 m/s

a = -4 m/s2

ve = 3 m/s

Gevraagd: Δt

Antwoord:

schermafbeelding 2021 05 13 om 17.37.21