Molberekeningen

Bijles Scheikunde HAVO

Wat is een Mol in scheikunde?

De mol… we hebben het niet over het blinde diertje of de saboteur op tv. We hebben het over de mol als chemische hoeveelheid.

We gebruiken mol zodat we kunnen praten over met hoeveel moleculen of atomen we te maken hebben. Elke stof bestaat uit heel veel moleculen en nog meer atomen. We hebben het dus altijd over een groot aantal als we het over moleculen en atomen hebben. Om die reden is de eenheid mol bedacht. In 1 mol zitten 6,022 10^23 deeltjes. Heel veel dus. 6,022 10^23 noemen we het constante van Avogadro, NA. Deze deeltjes kunnen moleculen of atomen, maar ook ionen of subatomaire deeltjes zijn, zoals elektronen.

Welke berekeningen hebben te maken met een mol?

We hebben een handig schema voor jullie gemaakt. In het schema zie je alle berekeningen die je zult moeten kunnen uitvoeren die te maken hebben met mol. Bekijk die goed en oefen hier veel mee.

schermafbeelding 2021 02 22 om 16.39.32

Molaire massa, Molariteit en Molair volume

We gaan nu even kort de molaire massa, de molaritet en het molair volume toelichten.

Mol is dus een eenheid die staat voor aantal moleculen of atomen. Alle stoffen hebben een andere massa per mol. Dit is de molaire massa M (in u of g/mol). De molaire massa kun je opzoeken in je BiNaS. Die staat in het periodieke systeem. Als je het aantal gram van een stof weet en je de molaire massa hebt, kun je het aantal mol uitrekenen.

Vanuit het aantal mol kun je ook de molariteit en de volume van een stof bepalen. Het aantal mol gedeeld door de volume geeft de molariteit (in M of mol/L). De molariteit is eigenlijk hetzelfde als een concentratie, alleen gaat het om hoeveel mol er in een oplossing zit in plaats van een stof in g er in een oplossing zit.

Vanuit het aantal mol kun je ook het aantal liter gas bepalen met het molair volume (in dm^3/mol). Het molair volume is het volume dat ingenomen wordt door één mol van een zuivere stof bij een bepaalde druk en temperatuur. Met het molair volume kun je uitrekenen hoeveel liter je van een gas hebt of hoeveel mol er in een gas zit.

Tip: Het molair volume vind je in tabel 7 van je BiNaS.