Onregelmatige werkwoorden

Bijles Engels VMBO

Welke onregelmatige werkwoorden zijn er?

Onregelmatige werkwoorden hebben een andere vorm in de verleden tijd (past simple). Voor deze vormen zijn geen regeltjes dus kun je ze het best uit je hoofd leren en vaak oefenen.

Hier is een lijst van de meest voorkomende onregelmatige werkwoorden in het Engels

         Vertaling                                           infinitief                              verleden tijd                     voltooid deelwoord

Zijn

Be

Was/were

Been

Worden

Become

Became

Become

Bijten

Bite

Bit

Bitten

Kiezen

Choose

Chose

Chosen

Brengen

Bring

Brought

Brought

Kopen

Buy

Bought

Bought

Doen

Do

Did

Done

Eten

Eat

Ate

Eaten

Vallen

Fall

Fell

Fallen

Vinden

Find

Found

Found

Gaan

Go

Went

Gone

Hebben

Have

Had

Had

Houden

Keep

Kept

Kept

Leren

Learn

Learnt

Learnt

Maken

Make

Made

Made

Zeggen

Say

Said

Said

Slapen

Sleep

Slept

Slept

Denken

Think

Thought

Thought

Zeggen

Tell

Told

Told

Schrijven

Write

Wrote

Written

Er zijn er nog meer!

Beginnen

Begin

Began

Begun

Breken

Break

Broke

Broken

Vangen, halen

Catch

Caught

Caught

Komen

Come

Came

Come

Delen

Deal

Dealt

Dealt

Dromen

Dream

Dreamt

Dreamt

Voelen

Feel

Felt

Felt

Vergeten

Forget

Forgot

Forgotten

Verbergen, verstoppen

Hide

Hid

Hidden

Kennen, weten

Know

Knew

Known

Laten, verlaten

Leave

Left

Left

Lenen

Lend

Lent

Lent

Zich vergissen

Mistake

Mistook

Mistaken

Betalen

Pay

Paid

Paid

Lezen

Read

Read

Read

Bellen

Ring

Rang

Rung

Zagen

Saw

Sawed

Sawn

Tonen, laten zien

Show

Showed

Shown

Ruiken

Smell

Smelt

Smelt

Zwemmen

Swim

Swam

Swum

Een paar voorbeeldvragen

voorbeeld vragen:

  • We ….. never…… (to be) to the restaurant at the corner of our street.
  • I ….. (to be) at your grandmother’s birthday party a month ago
  • She was strongly advised to look for a new job so she ……. (to do).
  • She….. (to swim) all the way across the lake yesterday.

antwoorden:

  • We have never been to the restaurant at the corner of our street
  • I was at your grandmother’s birthday party a month ago
  • She was strongly advised to look for a new job so she
  • She swam all across the lake yesterday.

Bekijk ook onze uitleg over signaalwoorden.