L’impératif

Bijles Frans VMBO

Wat is een L’impératif?

L’impératif is de gebiedende wijs in het Frans. Je gebruikt de l’impératif wanneer iemand een opdracht, bevel of aanwijzing geeft.

Er zijn drie vormen van l’impératif: de tu (jij) vorm, de nous (wij) vorm en de vous (jullie/u) vorm.

  • Je spreekt mensen die je goed kent aan met tu. Je gebruikt dan de ik-vorm in de tegenwoordige tijd van het werkwoord. Ook moet je het onderwerp weglaten, net als in het Nederlands.

Kijk in het boek.

Regarde dans le livre.

  • Met de nous vorm spreek je jezelf samen andere mensen aan. Gebruik hiervoor gewoon de nous-vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd en laat het onderwerp weg. De nous-vorm gebruiken in l’impératif kun je zien als een aansporing.

Laten we naar de supermarkt gaan.

Allons au supermarché.

  • Mensen die je minder goed kent en groepen mensen spreek je aan met vous. Hiervoor gebruik je ook gewoon de vous-vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd en laat je het onderwerp weg.

            Neem de bus in plaats van de tram.

                       Prenez le bus au lieu du tram.

            Luister!

           Écoutez!

Onregelmatigheden bij l’impératif

Bij l’impératif zijn er natuurlijk ook onregelmatigheden. In het schema hieronder staan een aantal veel voorkomende onregelmatige werkwoorden de bijbehorende imperatieven.

Lees dit goed door, lisez ceci attentivement!

 Hele werkwoord         Les impératifs

aller                                        va, allons, allez

avoir                                       aie, ayons, ayez

être                                         sois, soyons, soyez

savoir                                      sache, sachons, sachez

vouloir                                     veuille, veuillons, veuillez