Geluid: trillingstijd en frequentie

Bijles NaSk VMBO

Wat wordt veroorzaakt door geluid?

Geluid is een zich verplaatsende trilling, waardoor een golfbeweging ontstaan. Vandaar dat je spreekt over geluidsgolven! Trillingen en golfbewegingen komen in het dagelijks leven veel voor, denk bijvoorbeeld aan de trillende snaren van je gitaar of het heen en weer bewegen van een schommel.

De maximale uitwijking van een trilling wordt de amplitude genoemd. Als we de schommel als voorbeeld nemen dan zijn dit de punten waarbij je het verst naar voren of achteren bent tijdens het schommelen.

geluidstrillingen

Wanneer is er sprake van een omgekeerd evenredig verband?

De trillingstijd is de tijd die een trilling duurt. De frequentie is het aantal trillingen per seconde. Hoe meer trillingen er per seconde zijn, hoe korter elke trilling duurt. Logischerwijs is er daarom een omgekeerd evenredig verband tussen de trillingstijd en de frequentie, wat in formulevorm als volgt wordt weergegeven:
f = 1 / T en T = 1 / f

f  is de frequentie in Hertz (Hz).
T is de trillingstijd in seconde (s).

Met de eerste formule kun je de frequentie uitrekenen als je weet wat de tijdsduur van één trilling is. Met de tweede formule kun je de trillingstijd uitrekenen als je weet hoeveel trillingen er per seconde aanwezig zijn.

Rekenvoorbeeld:

Een kind is aan het schommelen op een schommel en gaat in 2 minuten 50 keer heen en weer. Wat is de frequentie?
Antwoord: 0,42 Hz.
Uitwerking:
in 2 minuten zitten 120 seconden. Eenmaal heen en weer gaan is één trilling. De trillingstijd (T) is dan 120 / 50 = 2,4 seconden.
f
  = 1 / T = 1 / 2,4 = 0,42 Hz.