Versnelling en vertraging berekenen

Bijles NaSk VMBO

Wat is een versnelde beweging?

In deze uitleg worden de begrippen “eenparige beweging”, “vertraagde beweging” en “versnelde beweging” als bekend verondersteld. Als je even niet meer goed weet wat deze begrippen betekenen, kijk dan bij het onderwerp “Nettokracht uitrekenen bij versnelde, eenparige en vertraagde bewegingen”.

Bij een eenparig versnelde beweging is een voorwerp aan het versnellen met een constante versnelling. De snelheid neemt hierdoor per seconde steeds met dezelfde hoeveelheid toe.

Wat is een eenparig vertraagde beweging?

Bij een eenparig vertraagde beweging vertraagd een voorwerp met een constante vertraging, waardoor de snelheid per seconde steeds met dezelfde hoeveelheid afneemt. De eindsnelheid kan je altijd met de volgende formule berekenen:
ve = vb + a x t
ve is de eindsnelheid in meter per seconde (m/s).
vb is de beginsnelheid in meter per seconde (m/s).
a is de versnelling in meter per seconde kwadraat (m/s2)
t is de tijdsduur in seconde (s)

Als je te maken hebt met een eenparig versnelde beweging, dan is de versnelling (a) een positief getal. Bij een eenparig vertraagde beweging is dit een negatief getal. Deze negatieve versnelling wordt ook wel een ‘vertraging’ genoemd.

Rekenvoorbeeld

Julia is met haar auto onderweg naar de supermarkt. Ze ziet dat een oudere dame bij het zebrapad wil oversteken en moet hiervoor remmen. Voordat Julia remt rijdt zij 54 km/u. Vanaf het moment dat zij het rempedaal intrapt komt zij na 7 seconden tot stilstand. Was is de vertraging?

Antwoord:

t = 7 s

ve = 0 m/s

vb = 54 km/u = 15 m/s (altijd m/s in de formule gebruiken!)

ve = vb + a x t   omschrijven geeft a x t = ve – vb       dit verder omschrijven geeft a = (ve – vb) / t

a = (0 – 54) / 7 = -7,7 m/s2 (a is bij een vertraging altijd negatief)