Rivieren: verval en verhang

Bijles aardrijkskunde VWO

Wat is verval van een rivier?

Het verval en verhang van een rivier lijken moeilijk uit elkaar te houden! Geen stress, dit valt heel erg mee! Wij leggen het voor je uit!

Verval
Het verval van een rivier betekent het absolute hoogteverschil van een rivier. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld van de oorsprong tot de monding het hoogteverschil te meten. Als de hoogt dus op de oorsprong 830 m is en bij de monding 5 m, dan is het verval 825 m! Het gaat hier dus om het totale hoogteverschil van een bepaald punt in de rivier naar een ander punt in de rivier.

Wat is de betekenis van verhang?

Verhang
Het verhang kan altijd pas berekend worden nadat we het verval gemeten hebben. Dit omdat je het verval nodig hebt om het verhang te bepalen. Het verhang is een relatieve maatstaf en weerspiegelt het verval per bepaalde afstand, dus bijvoorbeeld het verval is 5 m/km of 10 cm/m. Het verhang is dus afhankelijk van het verval van de rivier.

Samengevat

Het verval is het hoogteverschil van een rivier tussen twee willekeurige plekken. Het verhang is het verval per bepaalde afstand (km, m, cm etc.)