Betalingsbalans

Bijles economie VWO

Wat is er te zien op een betalingsbalans?

De betalingsbalans is een (jaarlijks)overzicht van alle transacties van een land met het buitenland. Zo kun je op de betalingsbalans alle betalingen aan het buitenland en de ontvangsten uit het buitenland zien.

De betalingsbalans bestaat uit drie rekeningen, die onderling weer ook uit verschillende rekeningen bestaan.

Wat is er te zien op de lopende rekening?

1e Rekening = Lopende rekening.

Op de Lopende Rekening zie je alle transacties met het buitenland die gerelateerd zijn aan productie en inkomensvorming. De lopende rekening bestaat weer uit verschillende deelrekeningen:

  • De Goederenrekening: op deze rekening staan alle transacties opgeschreven die gerelateerd zijn aan import (betalingen) en export (ontvangsten) van goederen.
  • De Dienstenrekening: op deze rekening staan alle transacties opgeschreven die gerelateerd zijn aan import en export van diensten.
  • De Inkomensrekening: op deze rekening staan alle transacties opgeschreven die gerelateerd zijn aan de betaling van productiefactoren geleverd/gebruikt van het buitenland. De betaling van productiefactoren zijn de primaire inkomens, deze komen dus ook op de inkomensrekening. Wat belangrijk is is dat inkomens van Nederlanders die in het buitenland werken ook tellen!

Wat is er te zien op de kapitaalrekening?

2e Rekening = Kapitaalrekening

Op de Kapitaalrekening zie je alle financiƫle transacties van een land met het buitenland.

Zo zijn er verschillende financiƫle transacties:

  • Internationale kredietverlening: Overheden lenen ook vaak geld uit het buitenland. Deze leningen zijn in de vorm van obligatieleningen. Zowel de ontvangsten als ze aflossingen zijn te vinden op de kapitaalrekening. Maar pas op: de rente van de lening kun je vinden op de inkomensrekening!
  • Internationale beleggingen: Beleggers (banken, verzekeringen, pensioenfondsen) beleggen hun geld vaak niet in Nederland maar wereldwijd. Beleggers zetten een deel van hun geld op spaarrekeningen in andere landen waar zij een hoge rente krijgen op hun spaargeld.
  • Directe investeringen in het buitenland: dit zijn eigenlijk investeringen van bedrijven in het buitenland. Bijvoorbeeld wanneer een Nederlandse bank een Amerikaanse bank overneemt of een grote Japanse winkelketen winkels bouwt in China.