Meervoud / plural

Bijles Engels VWO

Een meervoud in het Engels, hoe doe je dat?

In de meeste gevallen om van enkelvoud meervoud te maken in Engels kan je er gewoon een -s achter plakken. “One cat, two cats. One dog, two dogs”.

Helaas werkt dit niet bij alle (zelfstandig naamwoorden). Daarom leggen we hier alle regels uit voor meervoud van zelfstandig naamwoorden.

Regel 1 = toevoegen van -s

In de meeste gevallen, voor de meeste (simpele) zelfstandige naamwoorden geldt de regel dat je er gewoon een -s achter kan plakken

 • ball → balls
 • dog → dogs
 • friend → friends

Regel 2 = Woorden die eindigen op -S, -SS, -SH, -TCH, -X (als je aan het einde van een woord een sis-klank hoort)  krijgen in het meervoud als achtervoegsel -ES

 • bus → buses
 • kiss → kisses
 • radish → radishes
 • witch → witches
 • box → boxes

Welke regels zijn er nog meer?

Regel 3 =  Woorden die eindigen op een O, krijgen in het meervoud meestal als achtervoegsel + – ES

 • hero → heroes
 • tomato → tomatoes
 • potato → potatoes

Nu is het helaas niet zo dat bij elk woord wat eindigt op een O het met meervoud eindigt op OES. Bijvoorbeeld bij photo, hier is het meervoud photos.

Regel 4 = Woorden die eindigen op een Y, eindigen met meervoud op IES.

 • baby → babies
 • sky → skies
 • pony → ponies

Maar let op staat er voor de -Y een klinker (a,o,e,i,u) dan blijft de -Y staan en zet je er een -S achter (bijvoorbeeld: tray → trays.)

Regel 5 = Woorden die eindigen op een F of FE, krijgen in het meervoud als achtervoegsel -VES

 • life → lives
 • wife → wives
 • calf → calves
 • leaf → leaves

Uitzonderingen

Helaas zijn er ook woorden die geen regels kennen bij het maken van meervoud, deze moet je dus uit je hoofd leren

 • man → men
 • woman → women
 • child → children
 • tooth → teeth
 • foot → feet
 • sheep → sheep
 • deer → deer
 • mouse → mice
 • die → dice
 • person → people