Het bezittelijk voornaamwoord

Bijles Frans VWO

Hoe gebruiken ze in het Franse bezittelijke voornaamwoorden?

Les pronoms possessifs, de Franse bezittelijke voornaamwoorden. In het Frans gaat dat net wat anders dan in het Nederlands. Wij gaan je nu uitleggen hoe het zit.

In het Nederlands past het bezittelijk voornaamwoord zich aan aan de bezitter.

            mijn pen

            mijn huiswerk

            jouw schrift

            zijn gum

            haar boek

Dat is in het Frans een beetje anders. In het Frans past het bezittelijk voornaamwoord zich namelijk aan aan zowel de bezitter als het geslacht van het woord.

            mon stylo

            mes devoirs

            ton cahier

            sa gomme

            son livre

Kijk maar naar de woorden hierboven. Zie je dat het bezittelijk naamwoord zich én aanpast aan de wie de bezitter is én zich aanpast aan het geslacht van het woord?

Franse bezittelijke voornaamwoorden

De Franse bezittelijke voornaamwoorden zijn weergegeven in onderstaande schema.

Nederlands     mannelijk        vrouwelijk       meervoud

mijn                        mon                  ma                   mes

jouw                        ton                   ta                     tes

zijn/haar                 son                  sa                    ses

onze/ons                notre               notre               nos

jullie/uw                 votre               votre                vos

hun                          leur                 leur                  leurs

Je ziet in het schema dat je in het Frans moet letten op het geslacht van het zelfstandig naamwoord. Het geslacht van de bezitter maakt niet uit.

 

Let op: De bezittelijke voornaamwoorden ma, ta, sa worden mon, ton, son als ze worden gevolgd door een zelfstandig naamwoord met een klinker of een stomme ‘h’. Kijk eens goed naar de voorbeeldzinnen hieronder.

            Son aventure était une aventure fantastique.

            Ton opinion est une opinion intéressante.

‘Opinion’ en ‘aventure’ zijn beide vrouwelijke zelfstandig naamwoorden. Maar, we zetten er ‘son’ en ‘ton’ voor, in plaats van ‘sa’ en ‘ta’ omdat ze met klinkers beginnen.

Even oefenen!

Probeer de volgende woorden eens zelf te vertalen:

  1. mijn kat
  2. jouw huis
  3. zijn mok
  4. haar schoen
  5. onze leraar
  6. jullie team
  7. hun vakantie

 

Antwoorden: mon chat, ta maison, sa tasse, sa chaussure, notre professeur, votre équipe, leurs vacances