Reactievergelijkingen kloppend maken

Bijles Scheikunde VWO

Hoe ziet een reactievergelijking er uit?

Bij een reactievergelijkingen moeten er altijd aan de linker- en rechterkant van het pijltje evenveel atoomdeeltjes zijn. Je zult vaak een reactievergelijking voorgeschoteld krijgen die nog niet kloppend is. Jij moet er dan voor zorgen dat er aan beide kanten precies evenveel deeltjes staan.  

We gaan nu samen zo’n reactievergelijking aanpakken aan de hand van een stappenplan. We gaan samen naar de volgende vergelijking kijken:

…CH4 + …O2 →  …CO2 + …H2O

Hoe maak je een reactievergelijking kloppend?

Stap 1: Inventariseer alle atomen. We gaan eerst kijken hoeveel van elk atoomsoorten we aan beide kanten van het pijltje hebben.

…CH4 + …O2 →  …CO2 + …H2O

C 1                              C 1

H 4                              H 2

O 2                             O 3

Stap 2: Kijk welke atoomsoorten niet aan beide kanten van het pijltje gelijk zijn. Die moeten we in evenwicht brengen. We zien dat het aantal H’tjes en O’tjes niet gelijk is voor en na de pijl.

Tip: We gaan eerst met de H’tjes aan de slag omdat er in de vergelijking een stof is die alleen uit O’tjes bestaat. Als je een stof hebt die uit één atoomsoort bestaat, bewaar je die voor het einde. Deze zijn namelijk het makkelijkst aan te passen.

We gaan eerst het aantal H’tjes aan beide kanten gelijk maken. We gaan dus het aantal H’tjes aan de rechterkant verdubbelen. Nu hebben we 4 H aan de linkerkant en 4 H aan de rechterkant.

…CH4 + …O2 →  …CO2 + 2 H2O

C 1                              C 1

H 4                              H 4

O 2                             O 4

Maar, we hebben nu ook nog 4 O aan de rechterkant en 2 O aan de linkerkant…

Je bent er bijna! Nog 1 stap

Stap 3: Maak het aantal atomen van de stof, die uit één atoomsoort bestaat, kloppend. We gaan het aantal O2 in het linkerlid van de reactievergelijking verdubbelen.

1 CH4 + 2 O2 →  1 CO2 + 2 H2O

C 1                              C 1

H 4                              H 4

O 4                             O 4

We hebben nu een kloppende vergelijking!