Klimaatverandering

Bijles aardrijkskunde HAVO

Wat zijn de oorzaken van klimaatverandering?

Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp, wat zijn nou de oorzaken hiervan en wat zijn de mogelijke desastreuze gevolgen? Wij leggen het je uit!

Oorzaken
Klimaatverandering kan veroorzaakt worden door de natuur. Denk hierbij aan de verandering in stralingsbalans, de verhouding tussen de in- en uitgaande zonne-energie kan veranderen. Ook kan de verhouding tussen hoeveelheid land en zee veranderen door het schuiven van aardplaten. Hierdoor verandert de oceanische circulatie en kan de temperatuur toenemen. Echter is de mens de grootste veroorzaker van de klimaatverandering. Een grote versterker van de toename in temperaturen is het versterkte broeikaseffect. Dit betekent dat er meer broeikasgassen worden uitgestoten dan voorheen. De oorzaken van dit versterkte effect zijn ontbossingen waardoor minder CO2 wordt opgenomen, extra CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen en de groei in de wereldbevolking.

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering?

De opwarming van de aarde brengt ernstige gevolgen met zich mee. De opwarming leidt tot het smelten van ijs op de poolkappen en gletsjers. Water zet zich uit wanneer het opwarmt, dus de absolute zeespiegel zal stijgen, wat kan leiden tot grote overstromingen van land. Vervolgens zorgt het verschuiven van klimaatzones richting de polen ervoor dat planten en dieren uitsterven die zich niet kunnen aanpassen aan deze veranderingen. Het sterven van planten kan zorgen voor grote economische schade doordat de landbouwgewassen ernstig worden beschadigd. Ook kan de klimaatverandering leiden tot droger of natter weer. Doordat de ijskappen smelten door temperatuurstijging is er steeds minder weerkaatsing van de zonne-energie. Hierdoor wordt de opwarming versneld omdat zonne-energie minder terug wordt gestraald.