Wet van Buys Ballot

Bijles aardrijkskunde HAVO

Wat is corioliskracht?

Lucht stroomt van een maximum naar een minimum, met de wind in de rug. Op het noordelijke halfrond heeft de wind een afwijking naar recht en op het zuidelijke halfrond is er een afwijking naar links. Dit wordt ook wel corioliskracht genoemd en wordt veroorzaakt door de draaiing van de aarde om zijn as. De snelheid van de winden die meedraaien met de aarde worden langzamer op de pool dan op de evenaar. Dit komt doordat de omtrek van de aarde veel groter is op de evenaar dan op de pool. Hierdoor wordt de snelheid hoger bij de evenaar omdat deze luchtdelen een grotere ronde afleggen om de aarde.

Wat zijn de algemene klimaatpatronen?

Temperatuurverschillen kunnen worden veroorzaakt door verschil in breedteligging van een gebied door wereldse luchtcirculatie. Deze klimaat domeinen zijn afhankelijk van de windsystemen

Tropen: deze liggen op het equatoriaal minimum op 0° graden breedte, hier komen stromingen van het noorden en zuiden samen, hier stijgt warme lucht op en veroorzaakt veel neerslag; tropisch regenklimaat.

Subtropische zone: op deze lijn van 35 ° graden breedte vindt dalende lucht plaats, de lucht warmt op terwijl deze daalt en dit resulteert in droge klimaten.

Gematigde zone: hier zijn andere omstandigheden, er is botsende lucht die wisselvallend weer veroorzaakt van droge en natte situaties. De invloed van land en zee zorgen voor een land- of zeeklimaat.

Polen: bij het polaire maximum is sprake van koude lucht die daalt, hierdoor is er een droog klimaat op de polen; polaire klimaten.