Lagen van de atmosfeer

Bijles aardrijkskunde HAVO

In welke lagen is de atmosfeer verdeeld?

De atmosfeer is verdeeld in vier lagen. Deze lagen worden ‘sferen’ genoemd. Elke laag zit op een andere hoogte en heeft een eigen temperatuur.

Verschillende lagen
De atmosfeer is verdeeld in vier lagen. Deze lagen worden ‘sferen’ genoemd. Elke laag zit op een andere hoogte en heeft een eigen temperatuur.

Laag

Kenmerk

Hoogte

Troposfeer

 Dit is de laag waarin wij leven.  Deze bestaat vooral uit zuurstof. Het aardoppervlak komt niet boven deze laag uit. Het hoogste punt (de mount everest) ligt namelijk op ruim 8 kilometer. Ook vliegen vliegtuigen in deze laag.

Naarmate je hoger komt in deze laag wordt de temperatuur steeds lager. 

   0 – 18 km

Stratosfeer

 In deze laag hangen weerballonnen. Deze helpen ons het weer op aarde te voorspellen. Ook zit de ozonlaag in deze sfeer!

De temperatuur wordt in deze laag steeds hoger naarmate je verder omhoog gaat.

 18 – 50 km

Mesosfeer

Als meteorieten deze laag binnenkomen verbranden ze doordat ze de aardatmosfeer binnendringen.

 

De temperatuur in deze laag daalt weer naarmate je hoger in de laag komt. Deze kan wel dalen tot -90 graden celsius!

 50 – 80 km

Thermosfeer

In deze laag komt de zonnestraling als eerste binnen.

De temperatuur stijgt weer een beetje als je hoger in deze laag komt.

 80 – 500/1.000 km

Exosfeer

Dit is de buitenste laag van de atmosfeer. Na deze laag zit je in de ruimte!

 

 500/1.000 km – 10.000 km

De verschillende sferen gaan geleidelijk in elkaar over. De lagen tussen de sferen noemen we pauzes: ‘tropopauze’, ‘stratopauze’, ‘mesopause’ en ‘thermo pauze’.

Waarvoor hebben we een troposfeer?

De beschermende werking van de troposfeer
In de tropopauze (de laag tussen de troposfeer en de stratosfeer) bevinden zich gassen die een goede bescherming vormen tegen de kracht van de zon. De onderkant van de tropopauze wordt opgewarmd door de zon. Dit is de reden dat de temperatuur daalt als je hoger in de troposfeer komt. Daarom is het in de bergen vaak kouder dan in een dal! In de thermo en exosfeer zit veel minder bescherming tegen de zon, daardoor wordt het daar zo heet.

De ozonlaag

De ozonlaag
De ozonlaag is een belangrijke laag in de stratosfeer. Deze laag houdt namelijk UV-straling tegen (ultraviolette straling). Dat komt doordat het gas ‘ozon’ veel in deze laag voorkomt en uv-straling kan niet door ozon heen. Deze laag is zo belangrijk omdat alles op aarde meteen zou verbranden als de uv-straling niet tegengehouden wordt. Er was dan geen leven mogelijk!