Landdegradatie

Bijles aardrijkskunde HAVO

Wanneer is er sprake van landdegradatie?

Landdegradatie wil zeggen dat de bodem haar vruchtbaarheid kwijt raakt en daardoor economisch weinig waard is.

Oorzaken

Landdegradatie kan veroorzaakt worden door intensief gebruik door mensen voor land- en bosbouw.  Doordat de wereldbevolking snel toeneemt is er steeds meer ruimte nodig voor mensen en minder ruimte voor de natuur. De kwetsbaarheid per zone voor landdegradatie verschilt per gebied.

Welke manieren van landdegradatie zijn er?

Versnelde bodemerosie

Versnelde bodemerosie betekent dat landdegradatie versneld wordt. Dit wordt versneld door ontbossing en onoordeelkundige bouwkunde. Dat wil zeggen dat bossen worden verwijderd en dat er niet kundige akkerbouw plaatsvindt. Met enige kennis van akkerbouw kan rekening gehouden worden van landdegradatie. Wanneer je dit niet doet kan degradatie versneld worden, wat men wil voorkomen.

Verwoestijning
Ook wel desertificatie genoemd, is een verdroging van steppes en een oprukkende steeds groter wordende Woestijn. Dit vindt voornamelijk plaats in aride gebieden. Een oorzaak van verwoestijning is  periodes van droogte waarbij neerslag onregelmatig is. Een andere reden van desertificatie is overbeweiding, dat wil zeggen dat er teveel dieren grazen op een stuk land en dat weidegrond afneemt. Een derde oorzaak is bodemuitputting, dat betekent dat de grondstoffen uit de bodem verdwijnen. Ook kan onzorgvuldige houtkap zorgen voor landdegradatie en uiteindelijk verwoestijning. Bosbranden en onzorgvuldig gebruik van grondwater veroorzaakt ook desertificatie.

Redenen voor vertrek naar de stad

Verzilting

Verzilting vind plaats wanneer de bodem zouter wordt, dit maakt het erg lastig en bij ernstige verzilting zelfs onmogelijk om land te verbouwen. Dit wordt veroorzaakt door overmatige irrigatie, dat wil zeggen dat teveel water geïrrigeerd wordt. Hierdoor verdampt water wat zorgt voor zout dat neerslaat op de grond. De bodem herstellen van deze verzilting is een erg lang proces en op grote schaal zorgt verzilting voor enorme milieurampen. Door middel van duurzaam landgebruik kan verzilting worden voorkomen/verminderd. Dit zodat grond nog nuttig is voor de landbouw voor komende generaties.