Absolute en relatieve zeespiegelstijging

Bijles aardrijkskunde HAVO

Wat betekent een absolute zeespiegelstijging?

De absolute zeespiegelstijging betekent dat water is gestegen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de daling van de bodem of de verhouding ten opzichte van het land, de verandering die gemeten wordt is alleen de stijging van de zee.  Voor deze absolute stijging zijn twee oorzaken te vinden:

  1. De vergroting van massa: wanneer de grootte van de massa van het water toeneemt stijgt de zee. Dit kan komen door het smelten van gletsjers of ijskappen, wanneer deze ontdooien zetten komen deze in de zee terecht en veroorzaken dus een grotere massa. Deze grotere massa veroorzaakt op haar beurt de stijging van de zeespiegel.
  2. De stijging van volume: wanneer de temperatuur toeneemt, zet water uit. Hierdoor neemt het volume van de zee toe en dit grotere volume zorgt ervoor dat de zeespiegel wederom stijgt.

Wat is een relatieve zeespiegelstijging?

In Nederland daalt de bodem al enkele jaren en de absolute zeespiegel neemt toe. De totale stijging wordt de relatieve zeespiegelstijging genoemd. Dit fenomeen brengt grote gevaren met zich mee. Wanneer niet ingegrepen wordt zal dit namelijk kunnen leiden tot grote overstromingen als de zeespiegel hoger is dan de bodem.

schermafbeelding 2021 03 26 om 15.27.32