Tijd-ruimtecompressie en globalisering

Bijles aardrijkskunde HAVO

Wat is tijd-ruimtecompressie?

De tijd-ruimtecompressie is een drijfveer van de globalisering. De tijd-ruimtecompressie betekent dat door ontwikkelingen op technologisch gebied afstanden sneller en gemakkelijker afgelegd kunnen worden. Hierdoor neemt de relatieve afstand dus af, die gemeten kan worden in tijd, moeite en onkosten. De technologische ontwikkelingen die de tijd-ruimtecompressie hebben veroorzaakt, kunnen we opdelen in drie categorieën:

  1. Ontwikkeling transporttechnologie: denk aan vliegtuigen, auto’s en trams deze zorgen ervoor dat internationale handel en reizen is toegenomen.
  2. Ontwikkeling Informatietechnologie: deze bevordert data uitwisseling met behulp van internet
  3. Verbetering infrastructuur: spoorwegen, tunnels, internet etc.

Wat houdt globalisering in?

Globalisering

De globalisering is versneld door de tijd-ruimtecompressie. Maar wat houdt globalisering nou precies in? Globalisering betekent de toenemende integratie op wereldniveau tussen landen op: cultureel, economisch en politiek gebied. Deze sectoren worden hieronder beter uitgelegd:

Globalisering & economie

Economische globalisering vindt meestal het eerste plaats en daarna volgen politiek en culturele samenwerking. In de economische sector betekent dit dat veel handel plaatsvindt tussen landen. Ook betekent dit dat de stromen van goederen en diensten over de hele wereld uitspreiden en dat er veel interactie is onderling tussen bedrijven van verschillende landen.

Globalisering en cultuur

In de culturele sector kan globalisering ervoor zorgen dat er diffusie plaatsvindt. Diffusie kan verspreiding van de cultuur betekenen of vermenging van een cultuur. Dat wil zeggen dat een bepaalde cultuur wordt verspreid over een gebied. Wanneer mensen zich verplaatsen wanneer ze reizen of zelfs emigreren wordt een cultuur verspreid, denk hierbij aan een godsdienst, gebruiken, taal of eetcultuur. Hierdoor kan een traditionele cultuur verdwijnen zoals bij Amerikanisering of verwestering. Wanneer cultuurvermenging plaatsvindt worden elementen van een cultuur opgenomen in een andere. Hier kan een hele nieuwe cultuur uit voor komen.