Wat is een agglomeratie?

Bijles aardrijkskunde HAVO

Wat is agglomeratie?

Soms groeien steden en dorpen zo snel, dat ze aan elkaar vastgroeien. Het lijkt dan alsof de dorpen en steden zich gedragen als een grote stad. Dat noemen we een agglomeratie.

Een agglomeratie wordt ook wel een stedelijk gebied genoemd. Een voorbeeld van zo’n stedelijk gebied is de regio Den Haag. Tussen Den Haag, Delft en Voorburg-Leidschendam zit bijna geen ruimte meer. De plaatsen zijn aan elkaar vast gegroeid. De bewoners in deze plaatsen gedragen zich dan ook alsof ze in 1 stad wonen. Daarmee bedoelen we dat ze wonen, werken en winkelen in de verschillende delen van de agglomeratie.

Hoe zit een agglomeratie in elkaar?

Doordat de bewoners van een agglomeratie zo veel binnen hetzelfde gebied reizen is het belangrijk dat er een goed verkeerssysteem is en dat de verschillende dorpen en steden goed met elkaar samenwerken. Daarom heeft een agglomeratie vaak een eigen bestuur dat er voor zorgt dat alles binnen de agglomeratie goed geregeld is.

Een agglomeratie wordt ook wel een grootstedelijk gebied genoemd. In Amerika worden de volgende termen gebruikt voor grootstedelijke regio’s. Metropool is een grootstedelijk gebied met een centrale stad, voorsteden en er omheen speelt dichtbevolktheid. Megalopolis is een grootstedelijke regio in het noordoosten van Amerika, waarbij er overlappende metropolen zijn: Boston, New York, Philadelphia en Washington. Criteria hiervoor zijn de hoeveelheid inwoners van het gebied en de opbouw van het gebied. Een wereldstad wordt zo genoemd wanneer er stedelijke knooppunten zijn op politiek, economisch en cultureel vlak en die op wereldniveau beslissingen beïnvloeden. Een megastad heeft het criteria dat er minimaal 10 miljoen inwoners moeten zijn.