Procenten en perunages

Bijles Bedrijfseconomie HAVO

Wat zijn procenten?

Als je iets doet, doe je dat vaak met de volle 100%. Hopelijk doe je dit ook tijdens het leren voor bedrijfseconomie! Het woord ‘volle’ zegt het al: 100% is het maximum, terwijl het minimum 0% is. Dit noemen we procenten. Het is je vast opgevallen dat bijna iedereen met procenten werkt en niet met perunages; 50% korting op kleding, 20% korting op een PlayStation. Wat zijn dan perunages? Een perunage is ‘een honderdste’ van een procent. Dit betekent dat bijvoorbeeld 50% in percentage 0,5 in perunage is. Oftewel: een perunage is een percentage uitgedrukt in een getal. Hoe berekenen we dit dan? Als je van een percentage een perunage wil maken, dan deel je het percentage door 100. We pakken weer de 50%. Deel je 50 door 100 (50:100), dan kom je uit op 0,5. Wat is dan het perunage van 4%? Je deelt 4 door 100, waardoor je uitkomt op 0,04. Bij de perunage zit je altijd tussen de 0 (hetzelfde als 0%, want 0 : 100 = 0) en 1 (is hetzelfde als 100%).

Welke formules moet je weten voor bedrijfseconomie?

Percentages zijn erg belangrijk om mee te rekenen, zo ook bij bedrijfseconomie. Er is een aantal formules die je goed moet onthouden. Een vaak gebruikte formule is ((nieuw-oud) : oud) x 100%. Hier bereken je mee hoeveel procent iets verandert. Stel: een jas kostte €80,- en is nu €60,-. Hoeveel procent is het bedrag veranderd? Dit bereken je door het toepassen van de getallen in de formule. Je krijgt dan: ((€60,- – €80,-) : €80,-) x 100% = -25%. De prijs is dus met 25% afgenomen!

Formules

Om te berekenen hoeveel procent c van d is, gebruik je de formule (C : D) x 100%. Stel, je wilt weten hoeveel van de vragen je goed hebt op een examen, maar dan in procenten. Je had 6 vragen goed (C) van de 10 vragen (D). Je hebt dan (6 : 10) x 100% = 60% van de vragen goed!

Hoe berekenen we dan hoeveel procent C hoger of lager is dan D? Je gebruikt daarvoor de volgende formule: ((C – D) : D) x 100%. In dit geval krijg je de volgende formule met bijbehorende cijfers: ((6 – 10) : 10) x 100% = -40%. Let op: dit is een min getal, dat betekent dat C 40% lager is dan D!