Voortgezette assimilatie

Bijles Biologie HAVO

Wat is voortgezette assimilatie?

Glucose wordt door planten gemaakt door middel van fotosynthese. Wat gebeurt er nadat glucose aangemaakt is door de planten?

Glucose dient eigenlijk als beginstof om andere stoffen mee op te bouwen. Glucose kan door planten worden omgezet in andere organische moleculen. Glucose kan omgezet worden in eiwitten, vetten en koolhydraten. Dit proces heet voortgezette assimilatie.

Uit glucosemoleculen worden de bouwstenen van eiwitten, vetten en koolhydraten gevormd. De bouwstenen van eiwitten heten aminozuren. De bouwstenen van vetten zijn vetzuren en glycerol. Tot slot, de bouwstenen van koolhydraten zijn sachariden.

ATP: het universele, energieke betaalmiddel voor alle processen in de cel die energie kosten

Om die bouwstenen te vormen is ATP nodig. ATP is een belangrijke energiebron van alle levende organismen (zowel planten als dieren). ATP is eigenlijk een opslagplaats van energie. Wanneer energie nodig is, wordt ATP afgebroken. Die energie wordt gebruikt om van de glucose-moleculen bouwstenen te maken.

Tip: ATP vangt chemische energie op die wordt verkregen door de afbraak van voedselmoleculen en geeft deze af om andere cellulaire processen van brandstof te voorzien.

Glucose

Koolhydraten, vetten en eiwitten worden dus allemaal uit glucose gemaakt. Laten we hier eens naar kijken in scheikunde taal. Glucose bestaat uit zuurstof-, koolstof- en waterstofatomen. De molecuulformule is dan ook C6H12O6. Als we kijken naar hoe koolhydraten en vetten zijn opgebouwd zien we dan ook dat die ook uit zuurstof-, koolstof- en waterstofatomen bestaan.

Eiwitten zijn net een beetje anders. Die bestaan uit zuurstof-, koolstof- en waterstofatomen. Maar, ook stikstofatomen. Deze stikstof haalt de plant uit mineralen die in de grond zitten.

Let op: stikstof wordt uit de grond gehaald… alleen plantencellen kunnen dus de bouwstenen van eiwitten, aminozuren, vormen!