Rangtelwoorden / Ordinals

Bijles Engels HAVO

Wat zijn rangtelwoorden?

Rangtelwoorden (ordinals/ordinal numbers) worden gebruikt om een volgorde aan te geven. Bijvoorbeeld om aan te geven welke datum het is: het is de twintigste dag van Januari, of om aan te geven hoe vaak iemand iets heeft gedaan: Het was de derde keer.

Welke rangwoorden er zijn en hoe je deze moet spellen leggen wij hier uit.

Welke rangtelwoorden zijn er?

Dit zijn de eerste 40 rangtelwoorden in het Engels. In de linkerkolom, staat het getal uitgeschreven en in de rechterkolom het rangtelwoord.

           cardinal                                  ordinal                                                 cardinal                           ordinal

one

first

twenty-one

twenty-first

two

second

twenty-two

twenty-second

three

third

twenty-three

twenty-third

four

fourth

twenty-four

twenty-fourth

five

fifth

twenty-five

twenty-fifth

six

sixth

twenty-six

twenty-sixth

seven

seventh

twenty-seven

twenty-seventh

eight

eighth

twenty-eight

twenty-eighth

nine

ninth

twenty-nine

twenty-ninth

ten

tenth

thirty

thirtieth

eleven

eleventh

thirty-one

thirty-first

twelve

twelfth

thirty-two

thirty-second

thirteen

thirteenth

thirty-three

thirty-third

fourteen

fourteenth

thirty-four

thirty-fourth

fifteen

fifteenth

thirty-five

thirty-fifth

sixteen

sixteenth

thirty-six

thirty-sixth

seventeen

seventeenth

thirty-seven

thirty-seventh

eighteen

eighteenth

thirty-eight

thirty-eighth

nineteen

nineteenth

thirty-nine

thirty-ninth

twenty

twentieth

forty

fortieth

Uitzonderingen

Je ziet dat in bijna alle gevallen er –th achter het getal kunt plakken. Er zijn wel een paar uitzonderingen, namelijk: first, second en third, en twenty-first, twenty-second etc…

Ook zijn er rangtelwoorden waarbij er –th achter het getal wordt geplakt maar er nog iets anders veranderd. Dit zijn de uitzonderingen:

  • five → fifth
  • eight → eighth
  • nine → ninth
  • twelve → twelfth
  • twenty → twentieth
  • thirty → thirtieth
  • forty → fortieth