Trappen van vergelijking

Bijles Engels HAVO

Wat zijn trappen van vergelijking?

De trappen van vergelijking worden in het Engels ‘Degrees of comparison’ genoemd. De trappen van vergelijking worden gebruikt om verschillende dingen met elkaar te vergelijken.

Net als in het Nederlands heb je ook de vergrotende en de overtreffende trap, er zijn alleen wel een paar regels die je moet volgen.

Welke regels zijn er?

Regel 1).

Bij woorden met 1 lettergreep, woorden de uitgangen -er of -est toegevoegd.

Bijvoorbeeld:

 • smart, smarter, smartest
 • cool, cooler, coolest
 • strong, stronger, strongest
 • fast, faster, fastest
 • small, smaller, smallest
 • rich, richer, richest

Eindigt het woord met 1 lettergreep op een (a/e/i/o/u) en een medeklinker dan wordt de laatste letter verdubbeld en wordt er of -er of -est toegevoegd.

Bijvoorbeeld:

 • big, bigger, biggest
 • thin, thinner, thinnest
 • slim, slimmer, slimmest
 • flat, flatter, flattest

Regel 2).

Als een woord met twee lettergrepen eindigt op:

 • er
 • ow
 • y

Kan je zowel -er, est, / most, more gebruiken.

Dit is het ook het geval voor woorden waarbij de klemtoon op de laatste lettergreep valt.

Bijvoorbeeld het woord angry

optie 1 = angry, angrier, angriest.

optie 2 = angrily, more angrily, most angry.

Bijvoorbeeld het woord clever

optie 1 = clever, cleverer, cleverest.

optie 2 = clever, more clever, most clever.

Bijvoorbeeld het woord happy

optie 1 = happy, happier, happiest

optie 2 = happy, more happy, most happy

 • hungry, hungrier, hungriest
 • ugly, uglier, ugliest

En tot slot

Regel 3).

Deze regel is alleen toepasbaar bij alle woorden met 3 of meer lettergrepen. Bij woorden die onder de deze regel vallen gebruik je more en most.

 • Terrible, more terrible, most terrible
 • Beautiful, more beautiful, most beautiful
 • Interesting, more interesting, most interesting
 • Dangerous, more dangerous, most dangerous
 • carefully, more carefully, most carefully

Er zijn ook een paar woorden die een uitzondering vormen, zij vallen niet onder regel 1,2 en 3. Deze woorden zijn:

 • Good/well, better, best
 • Bad/badly, worse, worst
 • Little, smaller, smallest
 • Many/much, more, most
 • Far, further, furthest
 • Old, elder, eldest