Signaalwoorden

Bijles Engels HAVO

Wanneer worden engelse signaalwoorden gebruikt?

Signaalwoorden geven het verband aan tussen zinnen en tekstdelen. Je zult zien dat signaalwoorden een grote rol spelen om een tekst beter te begrijpen en vaak ook aangeven waar belangrijke informatie komt. Signaalwoorden komen voor in verschillende vormen, we zullen de belangrijkste per categorie met betekenis op een rijtje zetten.

Welke signaalwoorden zijn er?

Opsomming: deze signaalwoorden geven een opsomming van meerdere elementen

Engels                                                               Nederlands

And

En

Too

Ook

Also

Ook

As well

Ook

Besides

Bovendien

Furthermore

Verder

Moreover

Bovendien

To add, adding, in addition to this

Toevoegen

First of all, second, third

Ten eerste, tweede, derde

Oorzaak en gevolg: Deze signaalwoorden geven aan dat er een reden is waarom iets gebeurde, of geven een oorzaak wat er in het gevolg gebeurt.

Engels                                                               Nederlands

Because

Omdat, want

Because of

Doordat

As a result of

Als gevolg van

Origin, cause

Oorzaak

Consequently

Als gevolg

Due to

Doordat

Therefore

Daarom, dus

So that

Zodat

So

Dus

Since, as

Aangezien

Reason why

Reden van

Hence

Vandaar

Tegenstelling: Deze signaalwoorden geven een tegenstelling aan

Engels                                                               Nederlands

Even though

Ook al

However

Maar, echter

Although

Hoewel

But

Maar, echter

By contrast

Daarentegen

Conversely

Daarentegen

In contrast with

In tegenstelling tot

In spite of

Ondanks

Nevertheless

Niettemin

Instead (of)

In plaats daarvan

Yet

toch

Whereas

Terwijl

Unlike

In tegenstelling tot

Still

Toch

On the other hand

Enerzijds

On the contrary

Daarentegen

Voorbeeld: Deze signaalwoorden geven aan dat er een voorbeeld volgt

Engels                                                              Nederlands

Even

Zelfs

For example

Bijvoorbeeld

Such as

Zoals

For instance

Bijvoorbeeld

Just like

Net als

Vergelijking: Deze signaalwoorden geven aan dat er een vergelijking tussen twee dingen/zaken komt.

Engels                                                              Nederlands

Comparable

Vergelijkbaar met

Likewise

Op dezelfde manier

Similarly

Op dezelfde manier

Equally

In dezelfde mate

In the same way

Op dezelfde manier

Rather (than)

Eerder dan, liever

Voorwaarde: deze signaalwoorden geven aan dat er sprake is van een voorwaarde

Engels                                                               Nederlands

Except

Behalve

Unless

Tenzij

As long as

Zo lang als

Otherwise

Anders

En heel belangrijk: signaalwoorden die een conclusie/concluderende bewering aangeven.

Engels                                                               Nederlands

Thus

Daarom

That’s why

Daarom

Therefore

Daarom

So

Dus

In short

Samenvattend

To conclude

Concluderend

In brief

Kortom

Consequently

Dus

This shows that

Hieruit volgt

Finally

Tenslotte

To summarize

Samenvattend

On the whole

Eindelijk/Tenslotte

Oefenen met signaalwoorden

Een goede opdracht is om een examentekst van een paar jaar geleden te pakken en alle signaalwoorden te markeren. Hoeveel signaalwoorden zaten er in de tekst? Gaven de signaalwoorden belangrijke informatie aan?