Sociale instituties

Bijles maatschappijleer HAVO

Wat houden sociale instituties in?

“Een complex van min of meer geformaliseerde regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties reguleren.” Eigenlijk bedoelen ze hiermee dat het gedrag van mensen en al hun relaties gebonden is aan regels, die soms officieel vastgelegd zijn, soms niet. Sociale instituties bepalen voor een groot gedeelte het gedrag van mensen. Als mensen ander gedrag vertonen dan ‘normaal’ is, wordt het ongemakkelijk voor de betrokkenen.

Wat zijn de kenmerken?

Sociale instituties hebben vier kenmerken:

  • traditie
  • stabiel
  • een individu kan ze niet veranderen en ze zijn min of meer verplicht
  • niet alleen gebaseerd of macht maar ook op gezag