Bijles Maatschappijleer HAVO

globalisering

Globalisering

Globalisering Bijles maatschappijleer HAVO Wat verstaan we onder globalisering? Globalisering is “het proces van uitbreiding en intensivering van contacten en

Lees verder »
modernisering

Modernisering

Modernisering Bijles maatschappijleer HAVO Welke processen hebben de moderne samenleving vormgegeven? De moderne samenleving is ontstaan door een complex geheel

Lees verder »
democratisering

Democratisering

Democratisering Bijles maatschappijleer HAVO Welke verschillende vormen kent ‘democratie’? Democratie kent meerdere vormen. In sommige maatschappijen blijft democratie beperkt tot

Lees verder »
staatsvorming

Staatsvorming

Staatsvorming Bijles maatschappijleer HAVO Wanneer is er sprake van staatsvorming? Staatsvorming is “de institutionalisering van politieke macht tot een staat.”

Lees verder »
institutionalisering

Institutionalisering

Institutionalisering Bijles maatschappijleer HAVO Wat is Institutionalisering? “Het proces waarbij een complex van min of meer geformaliseerde regels vastgelegd wordt

Lees verder »
individualisering

Individualisering

Individualisering Bijles maatschappijleer HAVO Wat betekent individualisering? “Het proces waarbij individuen in toenemende mate hun zelfstandigheid op verschillende gebieden kunnen

Lees verder »
rationalisering

Rationalisering

Rationalisering Bijles maatschappijleer HAVO Wat betekent rationalisering? “Het proces van het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met de bedoeling

Lees verder »
verandering

Verandering

Verandering Bijles maatschappijleer HAVO Wat is de definitie van verandering? De definitie van verandering is de richting en het tempo

Lees verder »
politieke institutie

Politieke institutie

Politieke institutie Bijles maatschappijleer HAVO Wanneer ontstaan politieke instituties? “Een complex van min of meer  geformaliseerde regels die het gedrag

Lees verder »
sociale cohesie

Sociale cohesie

Sociale cohesie Bijles maatschappijleer HAVO Wat betekent sociale cohesie? “Het aantal en de kwaliteit van de bindingen die mensen in

Lees verder »
groepsvorming

Groepsvorming

Groepsvorming Bijles maatschappijleer HAVO Wanneer is er sprake van groepsvorming? “Het tot stand komen van bindingen tussen meer dan 2

Lees verder »
binding

Binding

Binding Bijles maatschappijleer HAVO Wat betekent binding? De definitie van binding is “De relatie en onderlinge afhankelijkheden tussen mensen in

Lees verder »
samenwerking

Samenwerking

Samenwerking Bijles maatschappijleer HAVO Wat houdt samenwerking in? “Het proces waarbij individuen, groepen en/of staten relaties vormen om hun handelen

Lees verder »
conflict

Conflict

Conflict Bijles maatschappijleer HAVO Wanneer is er sprake van een conflict? “Een situatie waarin individuen, groepen en/of staten elkaar tegenwerken

Lees verder »
macht en gezag

Macht en Gezag

Macht en gezag Bijles maatschappijleer HAVO Wat is macht en welke machtsverschillen zijn er? Macht: “Het vermogen om hulpbronnen in

Lees verder »
sociale ongelijkheid

Sociale ongelijkheid

Sociale ongelijkheid Bijles maatschappijleer HAVO Wat is sociale ongelijkheid? “Een situatie waarin verschillen tussen mensen in al dan niet aangeboren

Lees verder »
verhouding

Verhouding

Verhouding Bijles maatschappijleer HAVO Wat is de definitie van verhouding? De definitie van verhouding is de wijze waarop mensen zich

Lees verder »
ideologie

Ideologie

Ideologie Bijles maatschappijleer HAVO Waaruit bestaat een ideologie? Ideologie duidt op een samenhangend geheel van beginselen en denkbeelden, meestal uitmondend

Lees verder »
identiteit

Identiteit

Identiteit Bijles maatschappijleer HAVO Welke betekenis heeft identiteit? Identiteit: “Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, dat hij uitdraagt en

Lees verder »
socialisatie

Socialisatie

Socialisatie Bijles maatschappijleer HAVO Wat is de betekenis van socialisatie? “Het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van

Lees verder »
vorming

Vorming

Vorming Bijles maatschappijleer HAVO Wat is de definitie van vorming? De definitie van vorming is het proces van verwerving van

Lees verder »
onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksvaardigheden Bijles maatschappijleer HAVO Welke vier fases heeft een onderzoek bij Maatschappijleer? Een onderzoek bij Maatschappijwetenschappen bestaat uit vier fases,

Lees verder »