Binding

Bijles maatschappijleer HAVO

Wat betekent binding?

De definitie van binding is “De relatie en onderlinge afhankelijkheden tussen mensen in een gezin of familie, tussen leden van een groep, in de maatschappij en op het niveau van de staat.” In andere woorden hebben mensen contacten, relaties en afhankelijkheden met elkaar. Dit zie je in allerlei groepen, de hele samenleving en in/met de staat. Overal waar mensen zijn, zijn sociale relaties aanwezig. Ze bepalen het menselijk bestaan en ze komen het meest duidelijk tot uiting in het geheel van interacties, netwerken en regels die onder het begrip samenleving vallen.

Enkele belangrijk vragen die hierover gesteld kunnen worden, zijn:

Hoe zijn mensen in een samenleving met elkaar verbonden?

Wat zorgt voor orde en samenhang in een samenleving?

Wat zijn mogelijke gevolgen voor de sociale cohesie als een samenleving verandert?

Kernconcepten van binding

Binding is een hoofdconcept dat uitgelegd wordt aan de hand van verschillende kernconcepten, namelijk:

 • groepsvorming
 • sociale cohesie
 • politieke institutie
 • sociale institutie
 • representatie
 • representativiteit
 • cultuur

De afhankelijkheid van mensen

Mensen zijn afhankelijk van elkaar en daarom is verbondenheid erg belangrijk. Verstandhoudingen zijn er in verschillende normen en niveau’s. Ze verschillen daarom ook in kracht. Van de ene persoon ben je meer afhankelijk dan van de andere persoon. Er bestaan 4 typen bindingen:

 • economische bindingen, gaan over productie en distributie van schaarse goederen;
 • politieke bindingen, gaan over macht en het organiseren van collectieve zaken;
 • cognitieve bindingen, ontstaan doordat mensen van en aan elkaar leren;
 • affectieve bindingen, bestaan uit positieve en negatieve gevoelens van mensen voor elkaar.