Groepsvorming

Bijles maatschappijleer HAVO

Wanneer is er sprake van groepsvorming?

“Het tot stand komen van bindingen tussen meer dan 2 mensen, doordat ze elkaar beïnvloeden en gemeenschappelijke normen en waarden ontwikkelen.” In het ideale geval ontstaan groepen vrijwillig, maar het kan ook door dwang.

Welke tweedelingen van groepen zijn er?

Door groepsvorming worden anderen ook uitgesloten van de groep. Als er binnen een groep sterke cohesie is, zullen andere groepsleden zich sneller aanpassen. Als andere individuen zich niet goed kunnen aanpassen, zullen ze uiteindelijk worden uitgesloten van de groep.

Er zijn 3 tweedelingen van groepen:

Op basis van

regels en doelen

Op basis van

positie van actor

1. Formele groep, officieel vastgelegde regels, doelen, hiërarchie en rollen.

1. Ingroup, geeft de actor sociale bindingen en identiteit. Positief beeld.

2. Informele groep, onofficieel, zonder vastgelegde regels, doelen, hiërarchie en rollen.

2. Outgroup, de actor wijst deze af of wil ervan winnen; sluit deze uit. Negatief beeld.

Wanneer horen mensen niet meer bij een groep?

Als iemand lid is van een groep, is dat niet permanent. Mensen horen niet meer bij een groep als:

  • ze er zelf niet meer bij willen horen (dropping out).
  • ze er niet meer bij mogen horen (uitsluiting en discriminatie).
  • ze er niet meer bij kunnen horen (armoede, werkloosheid).