Tekstdoelen

Bijles Nederlands HAVO

Met welk doel schrijf je een tekst?

Een schrijver heeft altijd een doel tijdens het schrijven van een tekst. Misschien wilt de schrijver jou aan het lachen zetten. Of, misschien wilt de schrijver wel dat je een mening vormt over de privacywetgeving. Er zijn vijf doelen, namelijk informeren, opiniëren, overtuigen, activeren en amuseren. We zullen ze hieronder even allemaal langsgaan.

1. Informeren

Bij een informerende tekst wil de schrijver simpelweg informatie geven. Hierbij zal hij/zij niet zijn/haar mening vermelden. Voorbeelden van puur informatieve teksten zijn instructieboekjes, encyclopedieën en logboeken. Er zijn ook teksten die verder gaan dan alleen informatie geven. In die teksten worden dingen ook verklaard en beschreven. Dit zijn uiteenzettende teksten. Goede voorbeelden van uiteenzettingen zijn je schoolboeken en werkstukken.

2. Opiniëren

Het doel van een opiniërende tekst is om de lezer een eigen mening te laten vormen. De schrijver wilt jou aan het denken zetten. De schrijver belicht het onderwerp dan van allerlei verschillende kanten. Je zult dit doel tegenkomen in beschouwingen.

3. Overtuigen

Bij een overtuigende tekst wilt de schrijver dat je zijn/haar mening overneemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan recensies die andere consumenten afraden om bepaalde films te kijken of producten aan te schaffen.

4. Activeren

Met een activerende tekst wilt de schrijver de lezer aansporen om iets te gaan ondernemen. Dit doel zie je vaak in betogende teksten. Denk hierbij ook aan reclames, die willen je natuurlijk aansporen om iets te kopen.

5. Amuseren

Dit soort teksten willen de lezer vermaken. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan stripverhalen, sprookjes en romans.